ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα google excel για όσα περιβαλλοντικά προγράμματα υλοποιήθηκαν στο σχολείο σας από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την Απόφαση της Γ ΔΔΕ Αθήνας με αρ. πρωτ. 22595/16-11-2020

https://drive.google.com/file/d/1m5WpfusEqhdwapthUuFhoNMLF9eIQ7AH/view?usp=sharing

 

  Α. Οδηγίες συμπλήρωσης του αρχείου απολογισμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων στους συνημμένους πίνακες, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες: 

Α. Στις στήλες:

 1.  B «ΠΔΕ»,
 2. C «Διεύθυνση Εκπαίδευσης»,
 3. E «Τύπος σχολικής μονάδας»,
 4. H «Θεματική ενότητα προγράμματος»,
 5. I «Αριθμός μαθητών/τριών»,
 6. J «Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,
 7. K «Αριθμός εκπαιδευτικών»,
 8. L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,
 9. M «Ολοκλήρωση προγράμματος»,
 10. N «Διάρκεια προγράμματος»,
 11. O «Παρουσίαση προγράμματος»,
 12. P «Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών/τριών»,
 13. Q «Αριθμός επισκέψεων ειδικών στο σχολείο»
 14. R «Ενημέρωση/επίσκεψη Υπεύθυνου/ης Π.Ε./Σ.Δ. στο σχολείο», S «Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ΚΠΕ»,
 15. Τ «Συμμετοχή σε Θεματικό Δίκτυο» έχουν δημιουργηθεί λίστες με τα προς επιλογή στοιχεία. 

 Ως εκ τούτου, αρκεί να επιλέξετε μία απάντηση από τις αναπτυσσόμενες λίστες.

 Β. Στη στήλη D «Κωδικός σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε τον επταψήφιο κωδικό ΥΠΑΙΘ του σχολείου (π.χ. 9520672).

 Γ. Στη στήλη F «Ονομασία σχολικής μονάδας» καταχωρίζετε την επωνυμία του σχολείου, όπως αυτή είναι καταγεγραμμένη στο πληροφοριακό σύστημα Myschool.

 

 Δ. Εφίσταται η προσοχή σας στα εξής:

 

 α. Στη στήλη I «Αριθμός μαθητών/τριών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι/ες μαθητές/τριες συμμετείχαν και σε άλλα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

 β. Στη στήλη J «Αριθμός μαθητών/τριών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καταχωρίζεται ο αριθμός των μαθητών/τριών που συμμετείχε αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (για παράδειγμα, αν 50 μαθητές/τριες συμμετείχαν στο πρόγραμμα και οι 20 από αυτούς συμμετείχαν και σε άλλο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τότε στη στήλη J συμπληρώνετε 30).

 γ. Στη στήλη K «Αριθμός εκπαιδευτικών» καταχωρίζετε τον συνολικό αριθμό εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί υλοποίησαν και άλλα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

δ. Στη στήλη L «Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν μόνο σε αυτό το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» καταχωρίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υλοποίησε αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.   

 

Παρακαλούμε 

 

1624004616425