Σχετ:       Υ.Α. 127856/Γ7-29/11/06

                Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005

                 16545/04-12-2012 έγγραφο έγκρισης της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

                 14456/1-10-2015 έγγραφο  παράτασης  της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

                 Εγκύκλιο ΠΣΔ 2020-21 137053/ΓΔ40 9-10-2020  Υ.ΠΑΙ.Θ

               20442 / 16-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε. Γ΄  Αθήνας

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής της Διεύθυνσης προτίθεται να επαναλειτουργήσει το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.  με θέμα ''Σχολικοί  λαχανόκηποι: καλλιεργώ μέρος της τροφής μου’’, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στις παρούσες συγκυρίες και τηρώντας τα ιατρικά πρωτόκολλα, οι μαθητές θα μπορούν να υλοποιούν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα έξω από την σχολική αίθουσα, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από το Σχολείο τους, ώστε να μην χάνει το Πρόγραμμα Π.Ε. τον βιωματικό χαρακτήρα του.

Στόχος του Δικτύου  είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών μελλοντικών ενεργών πολιτών οι οποίοι:

 • Θα αντιληφθούν ότι η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουν είναι πολλές φορές προϊόν εντατικής καλλιέργειας, εξαρτώμενη όλο και περισσότερο από πάσης φύσης εισροές.
 • Οι ιογενείς πανδημίες πολλές φορές προέρχονται από την κατανάλωση ζωικών ειδών.
 • Θα μάθουν να  παράγουν οι ίδιοι την τροφή τους και την αξία της διατροφικής αυτάρκειας ειδικά σε περιόδους κρίσης ( οικονομικής, υγειονομικής κλπ).
 • Θα εκτιμήσουν την αξία της αστικής γεωργίας
 • Θα διδαχθούν την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία καλλιέργειας τοπικών προϊόντων.
 • Θα ευαισθητοποιηθούν στην υποστήριξη  μεθόδων παραγωγής , εμπορίας και διανομής τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν σε αρμονία με την φύση και τον άνθρωπο.
 •  Θα ευαισθητοποιηθούν  σε σχέση με το είδος της τροφής που καταναλώνουν και θα συνδέσουν τη διατροφή τους με το οικολογικό τους αποτύπωμα, αλλά και την υγεία τους – σε σύνδεση με τη δράση  για το Περιβάλλον και την αειφορία των Δ/νσεων Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄& Γ΄ Αθήνας «Μια πράσινη Δευτέρα χωρίς κρέας ή ψάρι, ως μέρος μιας εκστρατείας για την αλλαγή της διατροφικής μας συμπεριφοράς »
 • Θα συνδέσουν τις γνώσεις με τις δεξιότητες

 

Επίσης στόχος του δικτύου είναι:

 • Να παραχθεί νέο  εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική. Ο προηγούμενος τόμος είναι εδώ: (https://www.openbook.gr/sxolikoi-laxanokipoi/)
 • Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και εμπλοκή της σχολικής κοινότητας.
 • Να γίνει πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα Αστικής Αυτάρκειας και για  τα αποτελέσματα των δράσεων του Σχολείου.
 • Να γίνει αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 

images

Ο Κήπος, εκτός από λαχανικά,  μπορεί να περιλαμβάνει και αρωματικά φυτά,  με έμφαση στη χρήση βιολογικών σπόρων από ντόπιες ποικιλίες και ενδημικών φυτών. Μπορεί να δημιουργηθεί στην αυλή του σχολείου ή σε γειτονικό ελεύθερο χώρο που θα παραχωρήσουν  οι  Δήμοι.

Σε μικρούς κήπους, που δεν διαθέτουν επαρκή χώρο για φύτευση απευθείας στο έδαφος, μπορεί να αναπτυχθεί ο λαχανόκηπος σε χώρο που θα διαμορφωθεί στο σχολείο και να χρησιμοποιηθούν ζαρντινιέρες, μεγάλες γλάστρες κλπ. Προτείνεται να λειτουργεί παράλληλα, όπου υπάρχει η δυνατότητα, και κομποστοποιητής .

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το εν λόγω δίκτυο θα συντονίζεται από τις Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και θα συμμετέχουν σε αυτό: Εκπαιδευτικοί  από τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο της Διεύθυνσης Δ.Ε Γ' Αθήνας, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία,  τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται σε ανάλογους τομείς.

Οι συμμετοχές στις  Συντονιστική και Παιδαγωγική Ομάδα καθώς και στην Επιστημονική επιτροπή είναι ανοιχτές και θα ανακοινωθούν με την Ίδρυση του Δικτύου.

 Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο τοπικό δίκτυο είναι η υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με ανάλογη θεματολογία για το σχολικό έτος 2020-2021 από το Σχολείο που κάνει αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο .

Οι  αρχικές δηλώσεις συμμετοχής  θα συνυποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα του Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Σχολικοί λαχανόκηποι: Καλλιεργώ  μέρος της τροφής μου» στην Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας προς έγκριση.

 

                Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 05/11/2020                                                                                                                   

                                                                                           

 1. Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  συμμετοχής  Σχολείου στο Δίκτυο:

https://forms.gle/tmABGGiA3q4xLrr8A

 

 

      2 .  Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Εκπαιδευτικού για συμμετοχή:

Α. Στην συντονιστική επιτροπή του Δικτύου

Β. Στην Παιδαγωγική Ομάδα του Δικτύου 

 

https://forms.gle/7ZhBdLaTEv1gvA658