Σχετ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. Αριθμ. 137053/ΓΔ4/09-10-2020 του ΥΠΑΙΘ, που αφορά τον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σας αποστέλλουμε, βασικές επισημάνσεις και  οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η κατάθεση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Διεύθυνσή μας για το σχολικό έτος 2020-21 :

 • Τα Π.Σ.Δ. που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες όλων των τύπων,  διαρκούν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων
 • Τα προγράμματα υλοποιούνται  εκτός ωρολογίου προγράμματος, με εξαίρεση τους/τις μαθητές/τριες των ΕΠΑΛ που λαμβάνουν μέρος σε σχολικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στην Α΄ ΕΠΑΛ.
 • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Αγωγής Σταδιοδρομίας, σε ένα εκ των οποίων δύναται να ορίζεται ως Συντονιστής/στρια. Σε κάθε Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί.
 • Για κάθε Πρόγραμμα ορίζεται εβδομαδιαίως ένα δίωρο, το οποίο αναγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα που υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων αυτών.
 • Οι μαθητικές ομάδες συγκροτούνται από το σύνολο των μαθητών/τριών,  ή από ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος
 • Σε ό,τι αφορά προγράμματα φορέων που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΑΙΘ, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ

http://edu-gate.minedu.gov.gr .

 

images (1)

 • Τα Σχέδια Προγραμμάτων υποβάλλονται έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 .
 • Για την φετινή Σχολική χρονιά και ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ για τήρηση της μέγιστης δυνατής χρήσης των νέων τεχνολογιών και των παρεχόμενων εργαλείων και υπηρεσιών για την αποφυγή διασποράς του COVID 19  και την προστασία της υγείας όλων μας  , τα Σχέδια των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , θα υποβληθούν μόνο μέσω googleforms στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/RLrhxYKWVb1gdNwr6

 

 • Οι καταστάσεις των μαθητών/τριών (σε καθεμιά θα υπάρχει το είδος του Προγράμματος, π.χ. Π.Ε., το τμήμα/τάξη που συμμετέχει και ο τίτλος του προγράμματος), μαζί με το πρακτικό της κάθε σχολικής μονάδας (ένα για όλα τα προγράμματα που κατατίθενται) σε μορφή PDF, θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση grafeioperivalgath@gmail.com

 

 • Η ημερομηνία υποβολής που αναγράφεται στην googleform αποτελεί αποδεικτικό της  ημερομηνίας κατάθεσης του προγράμματος. Hηλεκτρονική φόρμα θα κλείσει στις 22.00 την 30η Οκτωβρίου 2020. Καμία υποβολή προγράμματος δεν θα γίνει δεκτή μετά την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν υπάρξει άλλη οδηγία από το Υπουργείο.

 

 • Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων ΠΣΔ ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».