Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας   δια της  Υπευθύνου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που πρόκειται να αναλάβουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, της επικαιρότητας του θέματος της κλιματικής αλλαγής και της πιθανής σύνδεσής της με την πανδημία, προτείνει για 2η συνεχή χρονιά,  σειρά δράσεων με θέμα την Κλιματική Αλλαγή, τόσο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, όσο και σε επίπεδο ανάληψής δράσης.

 

Προβληματική που οδήγησε στην πρόταση δράσεων:

 

Η αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος έχει αρχίσει να γίνεται ορατή καθώς επίσης και οι πολλές αρνητικές επιπτώσεις της.

 Βλέπουμε τις τεράστιες πυρκαγιές σε μέρη που ήταν σπάνιες, τους καύσωνες, τη ξηρασία ή τις καταστροφικές καταιγίδες και πλημμύρες να γίνονται συνεχείς και έντονες.

 Βλέπουμε  να χάνονται ανθρώπινες ζωές και να αυξάνονται οι μεταναστεύσεις λόγω, μεταξύ άλλων και των περιβαλλοντικών καταστροφών.

 Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας.

Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αέρια του θερμοκηπίου

Πολλά από αυτά τα αέρια υπάρχουν στη φύση, η ανθρώπινη δραστηριότητα όμως έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων ορισμένων από αυτά στην ατμόσφαιρα, ιδίως των εξής:

διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

μεθάνιο

υποξείδιο του αζώτου

φθοριούχα αέρια

Το CO2 είναι το αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται συχνότερα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ευθύνεται για το 63% της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οφείλεται σ’ αυτές τις δραστηριότητες. Η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα κατά 40% υψηλότερη από ό, τι κατά την έναρξη της εκβιομηχάνισης.  Πηγή: https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el

Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο πως τα αίτια της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται κυρίως:

 • Στον ενεργειακό τομέα και στη χρήση ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, βενζίνη κ.λ.π.) που ευθύνονται για το 50% των συνολικών εκπομπών.
 •  Στην παραγωγή και χρήση συνθετικών χημικών ουσιών.
 • Στην αποψίλωση δασικών εκτάσεων, γεγονός που συνεισφέρει στην παραγωγή επιπλέον αερίων στην ατμόσφαιρα και δη στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 15%.
 • Στη συμβατική γεωργία και την κτηνοτροφία, που ευθύνονται για το 15% των εκπομπών.
 •  Στην προβληματική σχέση με το περιβάλλον η οποία εμφανίζει έναν άνθρωπο που επιβάλλεται στον πλανήτη δια της βίας αγνοώντας ότι είναι κι αυτός μέρος ενός συστήματος. Ο COVID-19 και η πανδημία μας υπενθυμίζουν ότι πρέπει να δούμε τα ζητήματα του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα την κλιματική αλλαγή από την οπτική γωνία της παγκόσμιας τρωτότητας που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην υπερ-εκμετάλλευση της Φύσης από τον άνθρωπο.

 

Η αναγκαία παγκόσμια και καθολική δράση για την αντιμετώπιση των αιτιών του φαινομένου αυτού, όσο καθυστερεί θα φέρνει τη  δική μας γενιά αλλά  και τις μελλοντικές γενιές σε όλο και πιο δεινή θέση.

 

Οι μαθητές σε όλο τον κόσμο έχουν αναλάβει δράσεις , Μαθητικές δράσεις για το κλίμα

Αναμενόμενα οφέλη :

 • Να γίνει αποσαφήνιση των όρων καιρός, κλίμα, κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Να συγκρίνουν  την κλιματική αλλαγή στις μέρες μας, με αλλαγές στο κλίμα που συντελέστηκαν ανά τους αιώνες από φυσικά αίτια.
 • Να ενημερωθούν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να κατανοήσουν ότι κύρια αιτία την κλιματικής αλλαγής σήμερα είναι η παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον
 • Να επισημάνουν παραδείγματα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στην χώρα μας και αλλού.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η λύση του προβλήματος είναι εφικτή και είναι στο χέρι του ανθρώπου.
 • Να προτείνουν και να εφαρμόσουν τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να συμβάλλει στην λύση του προβλήματος.
 • Να προβληματιστούν για τους λόγους που οι άνθρωποι ενώ γνωρίζουν δεν ενεργούν για την λύση του προβλήματος (αντικρουόμενα συμφέροντα).
 • Να εντοπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (εξαφάνιση ειδών, κλιματικοί μετανάστες, ερημοποίηση, άνοδος της στάθμης της θάλασσας).
 • Να ενημερωθούν και να συνδέσουν την κλιματική αλλαγή με την διαταραχή της βιοποικιλότητας και την εμφάνιση ασθενειών, μεταξύ των οποίων πιθανώς και ο Covid 19

 

Προτεινόμενες/Ενδεικτικές δράσεις ευαισθητοποίησης:

 Προβολές ταινιών με  συζητήσεις. Αφίσες του ΟΗΕ για το λιώσιμο των πάγων, έρευνα στο διαδίκτυο και συλλογή σχετικών πληροφοριών.

 

Ανάληψη δράσης:

 

 Οι δράσεις μπορούν να είναι: δημιουργία αφίσας, έκθεση φωτογραφίας, δημιουργία μικρών συνθημάτων ή/ και κειμένων για την Κλιματική Αλλαγή, ανταλλαγές ρούχων/βιβλίων, καθαρισμοί ακτών ή άλλων δημόσιων χώρων, ποδηλατοδρομίες, υιοθέτηση οικολογικών πράσινων επιλογών ζωής: περπάτημα, μείωση κατανάλωσης κρέατος και ψαριών, επανάχρηση, επιδιόρθωση, ανακύκλωση, κατάργηση του πλαστικού μιας χρήσης, δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων, καλλιέργεια μέρους της τροφής τους.

Η δράση είναι προαιρετική και απευθύνεται , στις περιβαλλοντικές ομάδες όλων των Σχολείων της Διεύθυνσης, στην Οικογένεια των μαθητών, ή και σε ολόκληρες τάξεις που θα ήθελαν να λάβουν μέρος.

Διαδικασία Υλοποίησης :

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας για την προτεινόμενη δράση, δίνοντάς τους και κάποιο από το προτεινόμενο συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό ή όποιο αντίστοιχο κρίνει ο εκπαιδευτικός κατάλληλο. 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής είναι στην διάθεση των Περιβαλλοντικών Ομάδων για ενημερωτικές συναντήσεις και κοινή οργάνωση δράσεων, προς το παρόν εξ αποστάσεως και  δια ζώσης όταν βελτιωθούν οι συνθήκες λόγω κορονοιού. 

 

 

Στην ειδική κλειστή ομάδα στο κοινωνικό δίκτυο Facebook

https://www.facebook.com/groups/751700485276766/

 Ή στο αποθετήριο Padlet

https://padlet.com/iodinou/dmlyhp2u744q2dbg

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, μπορούν να ενημερώνουν, για την πορεία των δράσεων, να αναρτούν τις δικές τους δράσεις, να προτείνουν ιδέες (που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση) ή άλλες που θα ενεργοποιήσουν την επιθυμία για εφαρμογή της δράσης ( εμψυχωτικά μηνύματα κ.λπ).

Η δράση είναι εθελοντική και προαιρετική. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποχωρήσουν από την υλοποίηση της δράσης οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν!

images

Υλικό για την κλιματική αλλαγή:( ενδεικτικό)

WWF Ελλάς, https://www.wwf.gr/enviromental-education/env-edu-climate

WWF Ελλάς, http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/climatechaos.pdf

Κλιματική κρίση

Κλιματικός Ατλας

SOS Μεσόγειος “Δράση για το Κλίμα” 

Κλιματικές αλλαγές και φτώχεια

http://www.lifefalcoeleonorae.gr/falco-project/enveducation/

SAMEWORLD EDUCATIONAL PLATFORM

Sameworld

Walk the global walkCoronovirus-Πανδημία- Κλιματική αλλαγή : πόσο συνδέονται τελικά;

Εκπαιδευτικό υλικό :Click for Schools

Δράση για το κλίμα

Υπολογισμός Οικολογικού Αποτυπώματος ( στα αγγλικά)

Coronovirus- πανδημία-κλιματική αλλαγή: πόσο συνδέονται τελικά;

 

Υλικό από τις Δράσεις του Γραφείου Περιβαλλοντικής της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ’Αθήνας: Δράση για την κλιματική αλλαγή  Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή 15/03/2019

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ’Αθήνας: Δράση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε δράση ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία με θέμα «Πράσινη Δευτέρα »

 Πράσινη Δευτέρα

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ’Αθήνας: Δράση: Όχι πλαστικά στην θάλασσά μου

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ’Αθήνας:  Δράση ευαισθητοποίησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία με θέμα «Οικολογικά ,οικονομικά και αξιοβίωτα Χριστούγεννα »

Οικολογικά, οικονομικά και αξιοβίωτα Χριστούγεννα

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Γ’Αθήνας: Δράση Οι κάλτσες της ελευθερίας

Οι κάλτσες της ελευθερίας

Το Σχολείο της Δημιουργικότητας

Σχολικοί λαχανόκηποι: Οι κήποι των Σχολείων της ΔΔΕ Γ'Αθήνας

Ταινίες  για την κλιματική αλλαγή:

http://reel.gr/eco-movies/

5+1 οικολογικές ταινίες

An inconvenient truth full movie

Αναμέτρηση στην στέγη του κόσμου

Το ρολόι της καταστροφής

Ice on fire

Home

Επιστημονικά ιδρύματα –ΚΠΕ-  Κυβερνητικοί, ερευνητικοί και άλλοι φορείς

Συμβαίνει τώρα WWF Climate Crisis

 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΥΠΕΚΑ- Κλιματική αλλαγή

ΕΚΕΠΕΚ

ΕΚΕΠΕΚ: Παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή

Ενημερωτική καμπάνια του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Ευρωπαϊκός οργανισμός Περιβάλλοντος

ΟΗΕ 17 στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ

ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ- Αφίσες για κλιματική αλλαγή

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- Κλιματική αλλαγή παίζουμε;

Good Planet Magazine  ( γαλλικά και αγγλικά)

Οxfam International- Climate change  ( αγγλικά) 

Geo Carbon and GHG Initiative  ( αγγλικά) 

Global-climate-observing-system ( αγγλικά) 

csrhellas/sdgs/13-drasi_gia_to_klima