ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση σχετικά με τις Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα   Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (KΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-2020»

 

              Σας αποστέλλουμε την Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με Αρ. Πρωτ. Φ13/17836/Δ7/7-02-2020 που αφορά στις «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-2020». Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ΔΔΕ Γ ’Αθήνας που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν με την ομάδα τους ΚΠΕ θα πρέπει να προσέξουν :

 

 

Καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία!

 

  • Βασικό κριτήριο για την επιλογή του ΚΠΕ από τους/τις εκπαιδευτικούς αποτελεί η συνάφεια του προγράμματος που εκπονούν με τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ, το οποίο αιτούνται να επισκεφθούν.
  • Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος οι επισκέψεις σε ΚΠΕ είναι δύο: μία (1) σε ΚΠΕ εντός της εμβέλειας του οποίου το σχολείο ανήκει, και μία (1) σε ΚΠΕ εκτός εμβέλειας. Οι εμβέλειες παραμένουν οι ίδιες (βλ. έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010, το οποίο επισυνάπτεται).
  •  Στις επισκέψεις των σχολικών ομάδων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, θα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στην αίτηση του εγκεκριμένου προγράμματος, και ως ελάχιστος αριθμός, το 70% του συνόλου των συμμετεχόντων μαθητών του προγράμματος.
  • Τα Σχολεία που έχουν ήδη επισκεφτεί ΚΠΕ εντός Αττικής μπορούν μα κάνουν αίτηση μόνο για ΚΠΕ εκτός εμβέλειας.

 Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ντριες για την άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων τους.

         Επισυνάπτονται:

 

αρχείο λήψης

  1. Η Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ, σαράντα έξι (46) σελ. EGYKLIOS_KPE_2019_20
  2. Οι Νομοί Εμβέλειας, δέκα πέντε (15) σελ.         NOMOI_EMVELEIAS_2010_2011