ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/12/2019

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της χώρας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για τα οποία ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατεβάστε την εγκύκλιο  με Αρ. Πρωτ.: 190790/Δ7-04-12-2019 του ΥΠΑΙΘ:

 https://drive.google.com/file/d/1wg9b4krWYL-eFusVAmQo94CSQ_s3mKDG/view?usp=sharing

Κατεβάστε το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος σε επεξεργάσιμη μορφή: https://drive.google.com/file/d/14ld0dXKbjr-uSGK2Mp3LS5adTSP5eN9l/view?usp=sharing

201617-17-638