Η Διεύθυνση δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και με τους με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των ΔΠΕ και Γ΄ Αθήνας και Δ.Ε.   Δυτ. Αττικής προτίθεται να οργανώσει επιμορφωτικό μονοήμερο σεμινάριο στις 14 Δεκεμβρίου 2019  με θέμα:

                       «Κλιματική αλλαγή: καιρός για σκέψη, καιρός για  δράση»

Σκοπός του μονοήμερου σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, η βιωματική προσέγγιση του θέματος μέσω των εκπαιδευτικών εργαστηρίων καθώς και η παιδαγωγική αξιοποίηση θεωρίας και βιωμάτων σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ΚΠΕ Ελευσίνας και απευθύνεται σε 15 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση. Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  των  Διευθύνσεών τους.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα : https://forms.gle/6LErogDNBibD7DkY9 μέχρι την Πέμπτη 21  Νοεμβρίου 2019.

                 

 

 

                                                                                                              

αρχείο λήψης (1)

 

                                                     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

 «Κλιματική αλλαγή: καιρός για σκέψη, καιρός για  δράση»

 

 

    9:15-9:30     

Προσέλευση-Εγγραφές

9:30-9:45

Παρουσίαση του ΚΠΕ Ελευσίνας: Κόντου Βασιλική, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευσίνας

9:45-10:45

«Kλιματική Αλλαγή: από τις διεθνείς εξελίξεις στις τοπικές δράσεις»          Κων/νος Καρτάλης, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Επικουρικού Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Κλιματική Αλλαγή

10:45-11:15

«Kλιματική αλλαγή και ιστορικό ακραίων φαινομένων στην Αττική»                  Δρ. Μαυράκης Αναστάσιος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

11:15-11:45

Διάλειμμα 

11:45-13:15 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια

«Τα WebTools στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με εφαρμογή στην κλιματική αλλαγή»                                                                                                                      Μαυράκης Αναστάσιος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ Δυτικής Αττικής, Κόντου Βασιλική, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευσίνας

«Σχεδιασμός προγράμματος για την κλιματική αλλαγή: από την πρόληψη στη δράση» 

Ιωάννα Ντίνου, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας, Ελένη Νιάρχου, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης ΔΠΕ Γ΄ Αθήνας

13:15- 14:45 Παράλληλα βιωματικά εργαστήρια

«Σκέφτομαι παγκόσμια - Δρω τοπικά - Αλλάζω για το κλίμα»                      Αλεξάνδρα Τσίγκου, Υπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης ΔΠΕ Δυτικής Αττικής, Κωνσταντία Γαλανοπούλου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευσίνας

«Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην βιοποικιλότητα υδάτινων οικοσυστημάτων γλυκού νερού»

Γιακουμή Σοφία-Ιχθυολόγος, Μαρία Κουτσοδήμου-Βιολόγος, Άννα Λάτσιου- Ίχθυολόγος, Ανδριοπούλου Αργυρώ-Βιολόγος, Μέλη της Μονάδας Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων

14:45-15:15

Αξιολόγηση σεμιναρίου-Παραλαβή βεβαιώσεων-Λήξη σεμιναρίου