Η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας δια  της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής, τα Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, Δραπετσώνας, Ελευσίνας και Λαυρίου και τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής προτίθεται να διοργανώσει Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 19 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 9.30 – 14.30. Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής.

αρχείο λήψης

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας θα επιλεγούν για την παρακολούθηση της ημερίδας 10 εκπαιδευτικοί. Βάσει του εγγράφου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής, προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει στο παρελθόν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα και κατά το τρέχον σχολικό έτος. Τέλος προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς μέλη της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι/-νες εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης συμμετοχής https://forms.gle/ZoLpVzQyVg3zxBNC7  μέχρι την 16η Οκτωβρίου 2019

            Συνημμένα:

  1. Έγγραφο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής