Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύστασης  Ομάδας Εργασίας με στόχο την διασχολική  συνεργασία και την καταγραφή και διάχυση των αποτελεσμάτων των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και δράσεων 2012-1019

  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας  δια της  Υπευθύνου  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των καθηγητών που αναλαμβάνουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, προτείνει στους εκπαιδευτικούς  που υπηρετούν στα σχολεία ευθύνης της, να συμμετάσχουν  σε Ομάδα Εργασίας με τίτλο «Συνεργάζομαι και Δρω  για το Περιβάλλον και την Αειφορία».

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η συγκέντρωση και ψηφιοποίηση του υλικού που έχει παραχθεί τα προηγούμενα χρόνια είτε  στο πλαίσιο εγκεκριμένων σχολικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είτε στο πλαίσιο 

 των προηγουμένων  εγκεκριμένων δράσεων και δικτύων Π.Ε. της Διεύθυνσης σύμφωνα με τα έγγραφα της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας:

1) « Σχολικοί Λαχανόκηποι: Καλλιεργώ μέρος της τροφής μου»  16545/04-12-2012

2) « Προς ένα Αειφόρο Σχολείο το Σχολείο μου 23/12/2015 Αριθ. Πρωτ.:20720

3) « Οι κάλτσες της Αειφορίας» 5 /03 /2018 Αριθ. Πρωτ.: 4911

4) «Οικολογικά,οικονομικά και αξιοβίωτα  Χριστούγεννα» 8/12/2018 Αριθ. Πρωτ.: 

4) «Πράσινη Δευτέρα 11/1 /2019 Αριθ. Πρωτ.: 461

5)  Συλλογικός τόμος  με εκπαιδευτικό υλικό για τον Σχολικό Κήπο και την Αυλή 9/06/2016 Αριθ. Πρωτ.: 10009

 Ο ηλεκτρονικός τόμος θα αποσταλεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, προκειμένου να πάρει ISBN το οποίο θα ανήκει στην  ΔΔΕ Γ'Αθήνας και σε όλους όσους συμμετείχαν στην συγγραφή του.

Οι ομάδες (συντονιστική και εργασίας θα καταγραφούν ως επιμελητές, εφόσον επιμεληθούν της διδικασίας από την συλλογή  μέχρι την αποστολή του τόμου στην Εθνική Βιβλιοθήκη). Η συνεργασία μπορεί να γίνεται μέσω εργαλείων WEB20 χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.

Επί μέρους στόχοι :

Α. Οργάνωση κοινών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με στόχο την δημιουργία ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών.

Β.  Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Σχολείων, των  Εκπαιδευτικών των Γονέων και της Τοπικής Κοινωνίας προς όφελος των μαθητών 

 Συντονιστική ομάδα (αλφαβητικά):

Καραγεώργη Αναστασία ΠΕ06

Μίχου Σοφία ΠΕ 18.17

Ντίνου Ιωάννα ΠΕ 05

Παναγιωτοπούλου Μαρίνα ΠΕ 81

Τζιάβα Σταυρούλα ΠΕ 87.02

Χαμηλοθώρη Μαρία ΠΕ06

Χρονά Μαρία ΠΕ02

 Προβληματική που οδήγησε στην δημιουργία της Ομάδας Εργασίας

Κάθε χρόνο, στην Διεύθυνση, υλοποιούνται πολυάριθμες  δράσεις και  προγράμματα  για μαθητές τα οποία μερικές φορές αλλάζουν τις ζωές πολλών εξ αυτών , δημιουργείται πλούτος εμπειριών και αποτελεσμάτων που συνήθως, τερματίζονται αμέσως μετά την τελευταία ημέρα του προγράμματος ή της δράσης.Εάν δεν γίνει η ανάλογη, καταγραφή  διάχυση και προβολή των αποτελεσμάτων, ο πλούτος αυτός πάει χαμένος και δεν βοηθούν στο να αλλάζει ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων, οι ζωές τους προς το καλύτερο και να δημιουργείται αντίκτυπο στην κοινωνία.

 Αυτό το κενό θέλουμε να καλύψουμε με την παρούσα ομάδα εργασίας και σκοπεύουμε να έχει τα εξής σκέλη:

Συγκέντρωση του υλικού σε οποιαδήποτε μορφή μας αποσταλεί από τους εκπαιδευτικούς.

images 2

Μορφοποίηση και μετατροπή του σε eBook

Προβολή (να κάνουμε το σχέδιο γνωστό ώστε να επηρεάσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους) με δημιουργία συνεργατικής ιστοσελίδας

Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με σκοπό τον πολλαπλασιασμό τους και την ενσωμάτωση με την υλοποίηση τελικής ημερίδας.

Διαδικασία Υλοποίησης :

Υπάρχουν δύο δυνατότητες :

Α. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα https://goo.gl/forms/dpe1d0mumD7vk0Zv2 μέχρι Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου.

Β. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποστείλουν το πρόγραμμα, ή την δράση τους ώστε να συμπεριληφθεί στο eBook θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα: https://goo.gl/forms/urNVyIZF0uKIamd02