αρχείο λήψης

  Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε. των ΔΠΕ Β΄ & Γ΄ Αθήνας και  Δυτ. Αττικής καθώς και ΔΔΕ Α΄, Β΄ & Γ΄ Αθήνας και Δυτ. Αττικής προτίθεται να οργανώσει επιμορφωτικό μονοήμερο σεμινάριο στις 10 Νοεμβρίου 2018 με θέμα «Αναδασώσεις και Εκπαίδευση: Κριτική προσέγγιση στο γιατί και το πώς».

            Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο  Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους  στις 10  Νοεμβρίου 2018 και απευθύνεται σε 9 εκπαιδευτικούς από κάθε Διεύθυνση. Συγκεκριμένα οι εισηγήσεις και η παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα γίνει στην Αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης που βρίσκεται στο Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Διομήδους (Ιερά Οδός 405) ενώ η βιωματική προσέγγιση του θέματος, περιλαμβάνει μελέτη πεδίου στο Βοτανικό Κήπο και την επίσκεψη αναδασωμένων εκτάσεων της περιοχής.

             Σκοπός του μονοήμερου σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και η επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες της αποκατάστασης των δασών  μετά από δασικές πυρκαγιές (φυσική αναγέννηση ή αναδάσωση), η βιωματική προσέγγιση του θέματος με πεδίο τον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α.  Διομήδους καθώς και η παιδαγωγική αξιοποίηση θεωρίας και βιωμάτων σε προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν δασικά φυτά της περιοχής, θα ενημερωθούν για το σημαντικό θέμα της επιλογής την κατάλληλων φυτικών ειδών στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων της Αττικής και για τους αρμόδιους φορείς που χειρίζονται τα παραπάνω θέματα, και τέλος θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

       Εκδήλωση ενδιαφέροντος: https://goo.gl/forms/F4rmuUaXFHGRtbVp2  μέχρι 18/10/2018

Σε  περίπτωση  που  μια  Δ/νση  δεν συμπληρώνει τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών, τα κενά θα συμπληρώνονται από αναπληρωματικούς εκπαιδευτικούς άλλων Δ/νσεων.

 

         Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ιωάννα Ντίνου

 

                                                                                                     Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

 

                                                                                                               Αθανάσιος Αλεξόπουλος

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

                             «Αναδασώσεις και Εκπαίδευση: Κριτική προσέγγιση στο γιατί και το πώς»

 

   ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

09:00–09:15 Προσέλευση- Εγγραφές

 

09:15–09:30 «Παρουσίαση του ΚΠΕ Ελευσίνας-Στόχοι του σεμιναρίου», Κόντου Βασιλική,

M. Sc. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ελευσίνας

  

   09:30–10:15 «Αποκατάσταση καμένων δασικών εκτάσεων με φυσική αναγέννηση ή ανα-

   δάσωση», Δρ. Χριστακόπουλος Παύλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής Αναδα-

   σώσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

10:15–11:00 «Κριτήρια επιλογής των κατάλληλων φυτικών ειδών στην αποκατάσταση

των μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων», Δρ. Καρέτσος Γιώργος, Δασολόγος Ερευνητής

του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ Δήμητρα

 

11:00–11:30 Διάλειμμα – καφές

 

11:30–14:00 «Μελέτη  πεδίου  στο  Βοτανικό  Κήπο:  Γνωριμία   με   τα   δασικά   φυτά   και

περιήγηση-ενημέρωση  στις  αναδασωμένες  εκτάσεις  της   περιοχής», Σούλιος  Στυλιανός,

Οικονομολόγος,  Πτυχ.  Δασοπονίας  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος, M.Sc.  στη  διαχείριση

Δασικών  οικοσυστημάτων,  Βοτανικός Κήπος Ι. & Α.  Διομήδους.

 

14:00–15:00 Ελαφρύ Γεύμα

 

15:00–16:00 «Ας  ανακαλύψουμε  τη  βελανιδιά! - Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστη-

ριότητες»,   Διαδραστική   εισήγηση,Τσίγκου   Αλεξάνδρα  και  Μαυράκης   Αναστάσιος,

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ & ΔΔΕ Δυτικής Αττικής

 

16:00–17:00 Ερωτήσεις-Αξιολόγηση σεμιναρίου-Παραλαβή βεβαιώσεων-Λήξη σεμιναρίου