Αγαπητοί φίλοι, μαθητές, γονείς και συνάδελφοι σας προωθώ το ψήφισμα AVVAZ για τη διάσωση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπ/σης-Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θςμάτων) και τη διατήρηση των υποστηρικτικών τους δομών (ΚΠΕ και Υπ. Σχ. Δραστηριοτήτων) οι οποίες με το νέο νόμο για τα στελέχη ουσιαστικά καταργούνται στην πράξη. Με το νέο νόμο καταργούνται οι θέσεις των Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων και όλες οι δράσεις υπάγονται σε ένα Κέντρο Εκπ/σης για την Αειφορία ΚΕΑ  (πρώην ΚΠΕ) στο οποίο αποσπώνται 5 εκπαιδευτικοί και από τις δύο βαθμίδες Εκπ/σης. Ο νέος προς ψήφιση νόμος ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα επιλογής του μαθητή και του εκπαιδευτικού να επισκεφτούν σε ένα πολυήμερο πρόγραμμα ένα ΚΠΕ εκτός περιφέρειας όπως γινόταν μέχρι σήμερα, όπως επίσης και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού να επιμορφωθεί σε ένα ΚΠΕ εκτός Δ/νσης. Ενώ η στήριξη της σχολικής μονάδας σε πρόγραμμα ή δράσεις Σχ δραστηριοτήτων γίνεται ανέφικτη (Α΄Αθήνας 700 σχολικές μονάδες- 5 εκπαιδευτικοί στον υποστηρικτικό φορέα με άπειρες υποχρεώσεις : στήριξη προγραμμάτων- επιμόρφωση κλπ κλπ). Προβάλλεται ένα σύστημα άκρως συγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό που θα αποτελέσει την ταφόπλακα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Σχολ Δραστηριοτήτων. 
Παρακαλώ ψηφίστε και διακινήστε το παντού.

Σας ευχαριστούμε

ΨΗΦΙΣΜΑ AVAAZ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


είναι σημαντικό να υπογράψουμε και να το διαδώσουμε όλοι.

080454a65c7094b0779dc3e29a0cb76a