Λάβαμε  την ενημέρωση για τις δράσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης για τη σχολική χρονιά 2017-18 .

 

Από την Διεύθυνσή μας θα γίνουν δεκτές 6 σχολικές μονάδες!

 

κατάλογος

Α. Ημερήσια εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες της Αττικής: Τα θέματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι:

1) «Το Δάσος – το περιαστικό πράσινο» (για Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

2) «Γνωριμία με το δάσος» (για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

3) «Το νερό – τα ρέματα» (για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

4) «Δασικές πυρκαγιές – αποκατάσταση τοπίου» (για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

5) «Η θάλασσα» (για Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

6) «Μια μέρα στην ακροθαλασσιά» (για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

7) «Το κυκλοφοριακό – η ατμοσφαιρική ρύπανση» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

8) «Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια) και

9) «Ενέργεια – εξοικονόμηση στο σχολείο, στο σπίτι, στον τόπο μας» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια).

10) «Ο κήπος του ΚΠΕ – το πράσινο στην πόλη» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια,  Λύκεια)

Τα Σχολεία που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη πρέπει να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο Π.Ε. της Δ/νσής τους προκειμένου να τα συμπεριλάβει στο σχετικό πίνακα που θα προωθήσει στο ΚΠΕ πριν να ορίσουμε (σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Σχολείο) την ημερομηνία επίσκεψης. Σε ηλεκτρονική επικοινωνία μετά το κλείσιμο της ημερομηνίας επίσκεψης, το ΚΠΕ θα  στέλνει λεπτομερείς οδηγίες περιεχομένου, μεθοδολογίας, πρόσβασης κλπ.

Το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 6 ή 7 διδακτικών ωρών (από 8.30 έως 13.45)  μπορούν να παρακολουθήσουν σχολικές μαθητικές ομάδες με μέγιστο αριθμό 42 μαθητών για το ίδιο θέμα. Οι μαθητές θα συμμετέχουν όλοι μαζί στο εισαγωγικό μέρος της διδασκαλίας και στη συνέχεια, ανάλογα με τον αριθμό τους θα χωρίζονται σε δύο ομάδες (μέχρι 27 και 15 μαθητές αντίστοιχα) για τη διδασκαλία στο ΚΠΕ και σε τρείς ομάδες των 14 μαθητών για τη διδασκαλία στο πεδίο (στο βουνό, στο ρέμα, στην ακτή, στον εκπαιδευτικό κήπο του ΚΠΕ, στη γειτονιά κ.ο.κ.). Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία γιατί στο ΚΠΕ φέτος βρισκόμαστε μόνο 4 εκπαιδευτικοί.

Το ΚΠΕ θα δεχθεί φέτος συνολικά 101 μαθητικές ομάδες σε ημερήσια προγράμματα από Δ/νσεις Εκπ/σης της Αττικής (και 10 από άλλες Περιφέρειες) σύμφωνα με την ακόλουθη ενδεικτική κατανομή:

Α΄ Δ/νση Α/θμιας: 11 σχολικές ομάδες

Β΄ Δ/νση Α/θμιας: 9 σχολικές ομάδες

Γ΄ Δ/νση Α/θμιας: 9 σχολικές ομάδες

Δ΄ Δ/νση Α/θμιας: 14 σχολικές ομάδες

Δ/νση Α/θμιας Πειραιά: 6 σχολικές ομάδες

Δ/νση Α/θμιας Αν. Αττικής: 6 σχολικές ομάδες

Δ/νση Α/θμιας Δυτ. Αττικής: 5 σχολικές ομάδες

Α΄ Δ/νση Β/θμιας: 7 σχολικές ομάδες

Β΄ Δ/νση Β/θμιας: 6 σχολικές ομάδες

Γ΄ Δ/νση Β/θμιας: 6 σχολικές ομάδες

Δ΄ Δ/νση Β/θμιας: 11 σχολικές ομάδες

Δ/νση Β/θμιας Πειραιά: 4 σχολικές ομάδες

Δ/νση Β/θμιας Αν. Αττικής: 4 σχολικές ομάδες

Δ/νση Β/θμιας Δυτ. Αττικής: 3 σχολικές ομάδες

Για την κατανομή λήφθηκαν υπόψη οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και του ΥΠΠΕΘ, η ύπαρξη άλλων ΚΠΕ στις Δ/νσεις Πειραιά, Αν. Αττικής και Δυτ. Αττικής και η εγγύτητα πυκνοκατοικημένων Δήμων στο ΚΠΕ.

 

Παρακαλούμε τα Σχολεία που προτίθενται να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη να φροντίζουν για την έγκαιρη αναχώρηση των μαθητικών ομάδων με πούλμαν από το Σχολείο τους και να ενημερώνουν τους γονείς για την ώρα επιστροφής ώστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αναπτύσσεται στην πλήρη διάρκεια του και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες χρόνου. Η σχολική μονάδα πρέπει να τηρεί τους όρους που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε  ΚΠΕ.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί των σχολικών ομάδων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν την ευθύνη της ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών, όσο και της καλής τους συμπεριφοράς και κατά τη μετακίνηση και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος στους χώρους του ΚΠΕ και στο πεδίο. Επειδή δεν διαθέτουμε κυλικείο οι μαθητές συνήθως φέρνουν μαζί τους κολατσιό για το διάλειμμα (μετά την έγκριση από το ΥΠΠΕΘ θα προσφέρουμε και εμείς ένα μικρό κέρασμα από κονδύλι του   ΕΣΠΑ).

Λεπτομέρειες για τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας  http://www.kpea.gr/programmata.php

 

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια - ημερίδες: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερώνονται με σχετικές προσκλήσεις που θα φθάνουν στα Σχολεία τους από τις οικείες Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.  Ήδη έχει προκηρυχθεί τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθηνών για τις 2,3,4 Νοεμβρίου 2017 και θα ακολουθήσει αντίστοιχο σεμινάριο για τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο 2018. Τα σεμινάριά μας έχουν γενικό θεωρητικό μέρος και πρακτικό-παιδαγωγικό μέρος με βάρος σε ανάπτυξη προγράμματος σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί την τελευταία μέρα σχεδιάζουν σε ομάδες σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. και το παρουσιάζουν στην ολομέλεια.

 

Επίσης πραγματοποιούνται Επιμορφωτικές Ημερίδες σε συνεργασία με Επιστημονικά Ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς. Π.χ. στις 27 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) Αττικής με  θέμα τις Δασικές Πυρκαγιές και στις 11 Οκτωβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με εργαστήρια για το παραμύθι στην Π.Ε. και τη χρήση μικροσκοπίων σε εργαστήριο Βιολογίας.

 

Γ. Θεματικά Δίκτυα: Θα συνεχιστεί, η λειτουργία των εξής θεματικών δικτύων του ΚΠΕ: «Δασικές Πυρκαγιές - Αποκατάσταση τοπίου» (Περιφερειακό δίκτυο) «Η Θάλασσα» (Εθνικό δίκτυο). Και τα δύο θέματα απασχόλησαν έντονα τη χώρα μας και την Αττική. Στα δίκτυα οι σχολικές ομάδες επωφελούνται από τις δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα Σχολεία και από την οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη που προσφέρουν το ΚΠΕ και οι συνεργαζόμενοι φορείς (ΑΕΙ, άλλα ΚΠΕ, Δήμοι, Υπεύθυνοι ΠΕ, Κυβερνητικοί και μη Κυβερνητικοί φορείς κ.λ.π.). Η μόνη πρόσθετη υποχρέωση είναι να στείλουν κάποιο υλικό για ανάρτηση στην ιστοσελίδα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το Κέντρο μας επίσης συμμετέχει και σε θεματικά δίκτυα άλλων φορέων όπως «Η ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιού» του ΚΠΕ Μουζακίου, «Νερό και βιώσιμη ανάπτυξη» του ΚΠΕ Έδεσσας, «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας του ΚΠΕ Φιλίππων, «Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε6» του ΚΠΕ Μαρώνειας  κ.ά.

 

Δ. Διεθνείς Συνεργασίες: Θα συνεχιστεί η λειτουργία του Διεθνούς Δικτύου διασχολικών συμπράξεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελλάδας – Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο» για Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τη διετία 2017-2019. Τον πρώτο χρόνο πραγματοποιούνται προπαρασκευαστικές και επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο και δρομολογούνται οι συμπράξεις των Σχολείων και η υλοποίηση των προγραμμάτων. Τον δεύτερο χρόνο  πραγματοποιούνται οι  εκπαιδευτικές ανταλλαγές με αμοιβαία φιλοξενία και παρουσιάσεις των εργασιών στις σχολικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες. Τα συμμετέχοντα Σχολεία δεν χρηματοδοτούνται και αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου τα κόστη ταξιδίων φιλοξενιών, εκδηλώσεων κλπ. με τη βοήθεια των Δήμων, των γονέων κ.ο.κ.

 

Ε. Εκπαιδευτικό Υλικό: Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ. Το ΚΠΕ παρέχει και περιορισμένο αριθμό έντυπων φυλλαδίων. Επίσης στο Κέντρο λειτουργούν Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί για τη στήριξη των προγραμμάτων και των δράσεων τους με προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού με την κυρία Αφροδίτη Κατσιγιάννη στο τηλέφωνο 210-9959251.

 

 

ΣΤ. Άλλες ημερίδες και δράσεις: Το ΚΠΕ πραγματοποιεί επιμορφωτικές και ενημερωτικές ημερίδες για ομάδες εργαζομένων, γονείς, μεταπτυχιακούς φοιτητές κλπ. πάντα σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο φορέα (π.χ. Δήμο, Ένωση Γονέων, ΑΕΙ κλπ).

 

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου εφαρμόζονται οι αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, του ανοίγματος του Σχολείου στην κοινωνία, της ομαδικής εργασίας, της ανάπτυξης δημοκρατικού διαλόγου, της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και του περάσματος από τα λόγια στις πράξεις. Συνεργαζόμαστε με επιστημονικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων κ.ά., με υπηρεσίες του Δημοσίου όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.ά., με μη κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, το WWF Ελλάς, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) η HELMEPA, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO), η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.ά.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τα δίκτυα και το εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ Αργυρούπολης έχουν σχετική υποστήριξη (περιορισμένη και στα όρια της χρηματοδότησης των ΚΠΕ όλης της χώρας) και από την Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία του Κέντρου στηρίζεται και από το Υπουργείο Παιδείας και από το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Μέχρι σήμερα το Κέντρο έχει προσφέρει της υπηρεσίες του σε 160.000 μαθητές/-τριες και σε 16.000 εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβανομένων των θεματικών δικτύων). Στην ιστοσελίδα που προαναφέραμε (www.kpea.gr) μπορείτε να έχετε καλύτερη πληροφόρηση για το ΚΠΕ και τις δράσεις του. Επίσης χρήσιμη ιστοσελίδα είναι για όσους ενδιαφέρονται και η ιστοσελίδα του συλλόγου μας (www.peekpeattikis.gr). Ελάτε να συνεργαστούμε μικροί και μεγάλοι για τη δημιουργία γνωστικών και αξιακών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση τους στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορικής ανάπτυξης και της ποιότητας της ζωής ιδιαίτερα στα χρόνια μας που φαίνεται ότι η κλιματική αλλαγή επιτείνει τα προβλήματα. H ενεργοποίηση όλων μας αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα. 

 

Ευχόμαστε Καλή και Δημιουργική Σχολική Χρονιά, Υγεία και Δύναμη σε όλους και όλες.

 

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

 

 

Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Γιώργος Φαραγγιτάκης