images

Συνέχιση λειτουργίας του Δικτύου και πρόσκληση για ένταξη νέων σχολικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαρκή στήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας έχει ιδρύσει το Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΤΔΠΕ) με θέμα: «Προς ένα Αειφόρο Σχολείο: Το σχολείο μου»
Η έννοιες της αειφορίας και της ολιστικής σχολικής προσέγγισης περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του νέου Παγκοσμίου Προγράμματος Δράσης (το νέο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης - Global Action Program on Education for Sustainable Development (GAP) της UNESCO και τους 17 στόχους του ΟΗΕ ( 2015-2030) για την βιώσιμη ανάπτυξη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ :
Σκοπός του Δικτύου είναι η διαμόρφωση συνειδητοποιημένων μαθητών και εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ενσωματώσουν στα σχολεία τους την ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», και των αξιών της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης δηλαδή :
• Στη διεύθυνση του σχολείου.
• Στη μαθησιακή διαδικασία.
• Στη διαχείριση των πόρων
• Στις σχέσεις του σχολείου με την ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΝΑΙ:


• Να βελτιωθεί συνολικά η λειτουργία του σχολείου και να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικό και με χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα
• Να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα οι 17 στόχοι της Εκπαίδευσης για την βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ.
• Να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά στην διαδικασία στροφής προς την αειφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία.
• Να επιδράσει με θετικό τρόπο το σχολείο στην τοπική κοινωνία, σε ότι αφορά το ζήτημα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης
• Να υπάρξει διάχυση των εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων των σχολείων στην κοινωνία
• Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Ολιστική σχολική προσέγγιση
 • Βιωματική προσέγγιση (παρατηρήσεις, μετρήσεις, δραστηριότητες, καταγραφή, έρευνα πεδίου, περιβαλλοντικά παιχνίδια ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας ).
 • Διεπιστημονική και συστημική θεώρηση.
 • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.
 • Ομαδοσυνεργατική εργασία.
 • Δημοκρατική επεξεργασία διαφορετικών απόψεων.
 • Εθελοντική ανάληψη δράσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η συντονιστική επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Ιωάννα Ντίνου Υπεύθυνη ΠΕ 05 Π.Ε. Γ΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας ως Πρόεδρο.
2. Ελένη Νιάρχου Υπεύθυνη Π.Ε.16 Γ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας ως Αντιπρόεδρο.
3. Μαρίνα Παπαγεωργίου ΠΕ 04 Εκπαιδευτικό, αποσπασμένη στο τμήμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρώην Υπεύθυνη του ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης
4. Ιωάννα Δεκατρή ΠΕ 02 Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Γ΄ Δ/νσης Δ.Ε.
5. Δημήτριο Διαμαντή ΠΕ 17.03 Εκπαιδευτικό του 1ου ΕΚ Αγίων Αναργύρων
ως μέλη.
Η Συντονιστική Επιτροπή:
• αποφασίζει για τις δράσεις και τις ενέργειες του δικτύου
• υποστηρίζει τις μαθητικές ομάδες που συμμετέχουν στο δίκτυο
• επιλύει τα προβλήματα που πιθανώς θα ανακύπτουν
• θα αναπτύξει συνεργασίες με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς (π.χ. Κ.Π.Ε, Μ.Κ.Ο.,UNESCO, Πανεπιστήμια  ) και
• θα αξιολογεί την πορεία του Δικτύου και θα αναπροσαρμόζει τους στόχους και τις πρακτικές του
• θα προβάλει το έργο των σχολείων του δικτύου για διάχυση καλών πρακτικών στην τοπική και στην ευρύτερη κοινωνία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ


Στο δίκτυο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς όπως τα σχολεία της Διεύθυνσης Δ.Ε Γ' Αθήνας, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του αειφόρου σχολείου.  Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του ΤΔΠΕ οι εξής εκπαιδευτικοί φορείς:

 • Ø η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
  Ø το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας
  Ø το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου και
  Ø το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας
  όπως επίσης και οι εξής φορείς:
  Ø η Ορνιθολογική Εταιρεία
  Ø ο μη κερδοσκοπικός φορέας Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
  για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)
  Ø η τοπική οργάνωση ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ
  Ø η ΜΚΟ O.C.E.A.N

Το τοπικό θεματικό δίκτυο παραμένει ανοικτό και σε μελλοντικές συνεργασίες.

Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν και συμμετέχουν στην ίδρυση του ΤΔΠΕ οι εξής σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης :

1.7ο Γυμνάσιο Περιστερίου
2. 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
3. 3ο Γυμνάσιο Καματερού
4. 1ο ΕΚ Αγίων Αναργύρων
5. 7ο ΓΕΛ Περιστερίου
6. 9ο Γυμνάσιο Ιλίου
7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ
8. 5ο ΓΕΛ Ιλίου
9. 2ο ΓΕΛ Καματερού
10. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αιγάλεω
11. 2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου

12.3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα προγραμματιστεί σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων καθώς και επισκέψεων σε χώρους που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Δικτύου. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου, που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας κ.τ.λ. καθώς και η δημιουργία ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση των δράσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η διάρκεια λειτουργίας του ΤΔΠΕ είναι τριετής και διανύουμε τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του.

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

Τα Σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο καθώς και τα ήδη μέλη που επιθυμούν να παραμείνουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα: ( χρησιμοποιείστε φυλλομετρητή Chrome) https://goo.gl/forms/5SyfBExjDOvkdZTZ2

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ και αλληλεπίδραση των μελών του:

Έχουμε δημιουργήσει την κλειστή ομάδα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα Σχολεία μέλη με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους μπορούν να γίνουν μέλη μετά από αίτημα και να αλληλοενημερώνονται για τις δράσεις του δικτύου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: https://www.facebook.com/groups/117723188973492/

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ιωάννα Ντίνου

 

                                                                                        Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

                                                                                             Αθανάσιος Αλεξόπουλος