Σας γνωρίζουμε, ότι το ΚΠΕ Καρπενησίου προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο» και για την επόμενη τριετία (σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020).

 

Η θεματολογία περιλαμβάνει τη πανίδα και τις απειλές που δέχεται, σε κάθε προς μελέτη περιβαλλοντικό οικοσύστημα.

 

κατάλογος

Όποια ΚΠΕ θα ήθελαν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενα στο δίκτυο, καθώς και όποιοι εκπαιδευτικοί, Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ καθώς και Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, παρακαλούνται να στείλουν σχετική αίτηση, δείγματα των οποίων επισυνάπτονται, κατά προτίμηση απευθείας ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Υπεύθυνος

 

 

 

Κοπανάκης Εμμανουήλ

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(για συνεργαζόμενα ΚΠΕ)

στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο

«Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο»

ΚΠΕ

 

Προηγούμενη συμμετοχή του ΚΠΕ

στο Δίκτυο (Ναι ή Όχι)

 

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου που θα συμμετάσχει

 

Θέση του στο ΚΠΕ

 

Ονοματεπώνυμο αναπληρωτή εκπροσώπου που θα συμμετάσχει (εάν υπάρχει)

 

Θέση του στο ΚΠΕ

 

Εάν υπάρχει πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ, που σχετίζεται με το θέμα του Δικτύου αναφέρετε το τίτλο του:

 

Τηλ. επικοινωνίας

 

Fax  επικοινωνίας

 

Mail επικοινωνίας

 

Προαιρετικά,

σχόλια και στοιχεία που συνηγορούν την αίτηση

 

 

Έχοντας υπόψη τα σχετικά που αφορούν στη λειτουργία των Εθνικών Δικτύων, επιθυμούμε να ενταχθούμε στο δίκτυο «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο» για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018- 2019, 2019 - 2020.

 

 

 

Ο/H Υπεύθυνος/η του ΚΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(στη Συντονιστική Επιτροπή

ή στη Παιδαγωγική Ομάδα)

στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο

«Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο»

 

Ονοματεπώνυμο

 

 

Ιδιότητα (θέση σε ΚΠΕ ή Υπεύθυνος Δράσεων)

 

Επιθυμητή Συμμετοχή στην Συντονιστική Επιτροπή (Ναι ή Όχι)

 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 

Επιθυμητή Συμμετοχή στην Παιδαγωγική Ομάδα (Ναι ή Όχι)

 

Τηλ. επικοινωνίας

 

Fax  επικοινωνίας

 

Mail επικοινωνίας

 

Προαιρετικά,

σχόλια και στοιχεία που συνηγορούν την αίτηση

 

 

Έχοντας υπόψη τα σχετικά που αφορούν στη λειτουργία των Εθνικών Δικτύων, επιθυμώ τη προσωπική συμμετοχή μου στο δίκτυο «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο» για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018- 2019, 2019 - 2020.

 

 

 

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα