Δίκτυο ΠΕ ΚΠΕ Νάουσας με θέμα: Βιομηχανική Κληρονομιά (πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο).

κατάλογος

Προσοχή η αίτηση συμμετοχής και το πρωτόκολλο συνεργασίας βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://viokliron.gr/