1390727806412

 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση  MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην  ακόλουθη φόρμα:

 

https://goo.gl/forms/izAMWvSNsHpcO8hp1

Εάν η φόρμα δεν ανοίγει παρακαλώ να κάνετε , αντιγραφή και επικόλληση στον φυλλομετρητή σας.

 

Α. οι Συντονιστές των Προγραμμάτων Π.Ε.

Β. οι Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Ερευνητικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο μόνο σε ΚΠΕ της Περιφέρειας και μόνο για μονοήμερο πρόγραμμα.

Στην φόρμα υπάρχουν δεσμοί που οδηγούν στην  εγκύκλιο 200064/Δ2  23/11/2016 που αφορά στις Επισκέψεις σε ΚΠΕ  καθώς και στο έγγραφο 154927/Γ7/7-12-2010 που αφορά  στην εμβέλεια των ΚΠΕ .

 

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : Ιωάννα Ντίνου

                                             

                                                                                                                   Ο  Διευθυντής Εκπαίδευσης

                                                                                            

                                                                                           

                                                                                                   Αθανάσιος Αλεξόπουλος