Επειδή δεχτήκαμε πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι ισχύει για τις επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Μέχρι την άφιξη της εγκυκλίου 2016-17 σχετικά με τις επισκέψεις των Σχολείων σε ΚΠΕ ισχύει η     Φ16Α/197651/Δ1/4-12-15

οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Υπεύθυνους  ΠΕ ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΠΕ για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το ΚΠΕ.
Μετά την έγκριση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ή o Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων οφείλει βάσει του καθηκοντολογίου του, να
αποστείλει σε κάθε ΚΠΕ κατάσταση των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το ΚΠΕ και  φροντίζει, ώστε οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι καταθέτουν αίτηση, να εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν με τις περιβαλλοντικές τους ομάδες πρόγραμμα σε ένα από τα τέσσερα ΚΠΕ της Αττικής παρακαλούνται να υποβάλλουν την έντυπη αίτηση που υπάρχει στην παραπάνω εγκύκλιο ,  στην Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής της Δ/σης ώστε να προωθηθεί στο αντίστοιχο ΚΠΕ και να καταγραφεί ώστε να μην δικαιούται άλλη αίτηση εντός εμβέλειας η ίδια Περιβαλλοντική ομάδα.
Η Υπεύθυνη ΠΕ
Ιωάννα Ντίνου

images