αρχείο λήψης (1)

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 9888 /Δ2 της 21-01-2015 της Διεύθυνσης Σπουδών, προγραμμάτων και οργάνωσης Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εγκρίθηκε  η  συνέχεια της  λειτουργίας του  Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο»  για τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 με νέο συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Καρπενησίου.

 

Το δίκτυο «ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ» ιδρύθηκε στις 20/11/2006, κατόπιν της αποφάσεως, με  αρ. πρωτ. 123739/Γ7 της Σ.Ε.Π.Ε.Δ. με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Υπάτης. Εντάχθηκαν σε αυτό σχολικές ομάδες που η θεματολογία των προγραμμάτων τους περιελάμβανε την μελέτη και την εξέταση  κάποιων απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας ή αντικείμενό τους ήταν κομμάτι  οικοσύστημα (δάσος, ποτάμι, λίμνες, υγρότοποι, λιβάδια, φρυγανικά οικοσυστήματα, δέλτα ποταμών, χαράδρες, καλλιεργούμενες εκτάσεις, ρυάκια κλπ), σε άμεση σχέση με την πανίδα τους και τα προβλήματα που την αφορούν.

 

Το υλικό που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου, με την βοήθεια και των σχετικών φορέων   καθώς και η συσσωρευμένη εμπειρία για τα απειλούμενα σπονδυλωτά ζώα της  Ελλάδας πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, να διευρυνθεί και να διαχυθεί προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα συνεργαζόμενα ΚΠΕ,  το πλήθος των οποίων  ήδη φροντίσαμε να διευρύνουμε είναι οι άμεσοι διεκπεραιωτές αυτής της προσπέθειας.

 

Σε σύντομο χρόνο θα δρομολογηθούν,

  • Συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής του δικτύου για την   διεύρυνση των στόχων του  και τον σχεδιασμό  των δράσεων που πρόκειται να αναπτυχθούν σε πανελλήνια κλίμακα.
  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – μελών του δικτύου.

 

Είναι κοινή διαπίστωση  ότι:

1. Η απώλεια της βιοποικιλότητας, ή πιο απλά η συνεχώς μειούμενη βιολογική ποικιλότητα του πλανήτη μας είναι πια μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και ένα απ’ τα βασικά κομμάτια αυτού του προβλήματος είναι αυτό της εξαφάνισης των άγριων ζώων.

2. Οι διαρκώς αυξανόμενες απειλές για την επιβίωση των ειδών και κυρίως η συσχέτισή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, καθιστούν απόλυτα  επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη μέτρων προστασίας.

 

Αποτελεί πρόκληση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας αλλά και γενικότερα των πολιτών για το παραπάνω πρόβλημα. Πιστεύουμε πως αυτό θα είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα για να παρθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας, η εξαφάνιση της οποίας θα αποτελέσει πολύ σοβαρή διατάραξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος, με απρόβλεπτες συνέπειες.  

Πραγματικός και ηθικός προβληματισμός για τα όρια της ανθρώπινης επέμβασης σε ένα περιβάλλον που δε μας ανήκει άλλα, απλά, μας φιλοξενεί.

 

Σας προσκαλούμε να συνεργαστούμε για τη διάνοιξη νέων οριζόντων στην δράση του δικτύου. Η συμμετοχή του σχολείου σας στο δίκτυο, θα αποβεί προς όφελος του παιδαγωγικού έργου που επιτελείται, εμπλουτίζοντας με ιδέες και υλικό τις εργασίες της Ομάδας σας.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν  στο δίκτυο, πρέπει να στείλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στον υπεύθυνο Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Οι αιτήσεις θα σταλούν από τους υπεύθυνους Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, ηλεκτρονικά στο Κ.Π.Ε. Καρπενησίου, μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015.

Σε περίπτωση λήξης της προθεσμίας για την παραμονή ή την ένταξη του σχολείου στο δίκτυο, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας, τη στήριξη του δικτύου και σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

 

 

 

Ο Υπεύθυνος

 

 

 

Εμμανουήλ Κοπανάκης

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ATT117984