κατάλογος

 

 


Πρώτα Βήματα:

Ένα εγχειρίδιο

για να αρχίσετε

την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 

Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε δασκάλους και όλους όσοι δουλεύουν με νέους ανθρώπους και επιθυμούν εισάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί μια βασική εισαγωγή, με δραστηριότητες για παιδιά οι οποίες είναι καθορισμένες ανά ηλικία. Υπάρχουν επίσης συμβουλές πάνω στη μεθοδολογία και βοηθητικές οδηγίες για εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν σ’ αυτό το θέμα. Ο τρόπος προσέγγισης δίνει έμφαση στο πρακτικό παρά στο θεωρητικό επίπεδο.

Το εγχειρίδιο γράφτηκε σαν ανταπόκριση στις ανάγκες που εκφράστηκαν από μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας και άλλους ακτιβιστές της Εκπαίδευσης για Ανθρώπινα Δικαιώματα στη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το υλικό έχει επομένως προσαρμοστεί ή γραφτεί ειδικώς για αυτήν την περιοχή. Παρακαλώ αυτό έχετέ το στο μυαλό, εάν χρησιμοποιήσετε τις δραστηριότητες σε άλλη περιοχή.

Δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί και εκδοθεί χωρίς τη σκληρή δουλειά των NickWilson και BrankaEmersic.

Πολύτιμα σχόλια έγιναν από τους Felisa Tibbitts, Nancy Flowers, Hugh Starkey, Jana Kviecinska, Cozina Leca και Jana Ondrackova. Οι Kerry Howard, Ulrike Zimmermann και Anna Henry δακτυλογράφησαν μεγάλο μέρος του κειμένου. Ειδικές ευχαριστίες οφείλονται για μερικές δραστηριότητες στο Citizenship Foundation, στους William Kriedler και Thomas Lickona.

Σας παροτρύνουμε να φωτοτυπήσετε, να μεταφράσετε και να προσαρμόσετε αυτό το κείμενο για δική σας χρήση.

Εάν ζείτε στην Ευρώπη παρακαλώ ελάτε σε επαφή με την ομάδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεθνούς Αμνηστίας (Amnesty International Europe Program Regional Development Team) στη πιο κάτω διεύθυνση προτού προχωρήσετε στη μετάφραση αποσπασμάτων του κειμένου, τα οποία μπορεί ήδη να είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας και στείλτε ένα αντίγραφο της ολοκληρωμένης μετάφρασης / διασκευής σας στην Ομάδα, η οποία μπορεί επίσης να σας προμηθεύσει με περισσότερα αντίγραφα στα Αγγλικά.

Ερωτήσεις για το περιεχόμενο του εγχειριδίου και τη χρήση του εκτός Ευρώπης θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Human Rights Education Team,

Amnesty International Secretariat,

1 Easton St., London WC1X 8DJ

United Kingdom

Λονδίνο, Αύγουστος 1996

Amnesty International Index Number: POL 32/04/95