(Μερικές ενδεικτικές ιδέες-προτάσεις για την παρουσίαση ενός προγράμματος Π.Ε.)

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ /Ή ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ-

 

Τα παρακάτω κάνουν καλό στην ΠΕ…

 

      Να φαίνεται ότι το πρόγραμμα που παρουσιάζεται είναι πρόγραμμα ΠΕ, και όχι ένα δίωρο που επαναλαμβάνει τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης του ωρολογίου προγράμματος.

      Οι παρακάτω ιδέες δεν είναι παρά μερικές προτάσεις για παρουσίαση ενός προγράμματος Π.Ε.

      Καλό είναι να αναφέρονται με κάποιο τρόπο στην παρουσίαση του προγράμματος :

 

 • Εστίαση στη διαδικασία μάθησης, δηλαδή με ποιο τρόπο δούλεψε  η ομάδα, ο καθηγητής δρα σαν εμψυχωτής , αλλά παράλληλα μαθαίνει και ο ίδιος.
 • Βιωματική και συνεργατική μάθηση
 • Επεξεργασία ενός προβλήματος
 • Εμβάθυνση στην ουσία του προβλήματος
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών
 • Διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος
 • Έμφαση στην κοινωνική του διάσταση
 • Σύνδεσή του με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσης
 • Κατανόηση της δυνατότητας επίδρασης στο χώρο που ζουν και σπουδάζουν οι μαθητές.
 • Δημιουργία ενεργών πολιτών

 

images

      Θα ήταν καλό να αναφέρεται επίσης :

 • Ο τρόπος επιλογής του θέματος
 • Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε  (ομαδικός τρόπος εργασίας, ποιες παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόστηκαν κλπ)
 •  Οι δραστηριοτήτες-συναντήσεις με ειδικούς κλπ και για ποιο λόγο έγινε η κάθε μία, ή οι δράσεις που ανέλαβε η Π.Ο.
 • Η σύνδεση με Αναλυτικό Πρόγραμμα.
 • Με ποιο τρόπο η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος συνέβαλλε στην εκπλήρωση του πρωταρχικού στόχου της ΠΕ που είναι η δημιουργία του ενεργού παγκόσμιου πολίτη.
 • Τα συναισθήματα των μελών της ομάδας από την εφαρμογή του προγράμματος (εδώ μπορείτε να τους δώσετε ένα απλό ερωτηματολόγιο να το απαντήσουν και στην παρουσίαση το κάθε παιδί να αναφέρεται στην εμπειρία του)

      Να συμμετέχει όλη η ομάδα και να παρουσιάζεται το πρόγραμμα από τους μαθητές.

      Να υπάρχει ποικιλία και ευρηματικότητα στον τρόπο παρουσίασης ώστε να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του κοινού, να μη πλήττουν

      Να εξασφαλιστεί δημοσιότητα και συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων ,της τοπικής Κοινωνίας , είναι ένας ουσιαστικός τρόπος διάχυσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και ταυτόχρονα αποτελεί ανταμοιβή για τα παιδιά

      Διάρκεια max 40 λεπτά

 

Θεωρούμε σημαντικό να δώσουμε  επαρκή χρόνο για την προετοιμασία της παρουσίασης του προγράμματος. Σε αυτήν αποφεύγουμε την σύνταξη ενός κειμένου με αλλεπάλληλες πληροφορίες για το θέμα μας (κουράζουν αφόρητα και δεν είναι αυτός ο στόχος της ΠΕ) αλλά παρουσιάζουμε με ενδιαφέροντα τρόπο την εμπειρία μας, τι το διαφορετικό κάναμε, το πως αισθανθήκαμε για αυτό, τις προτάσεις μας για την επίλυση του προβλήματος και τέλος σε τι δράση προχωρήσαμε προκειμένου να τις θέσουμε σε εφαρμογή (επιστολές στον τοπικό τύπο , αλλαγή συνηθειών κλπ). Είναι σημαντικό να καταλάβουν οι μαθητές ότι έχουν δυνατότητα να επιδράσουν στο χώρο όπου ζουν.

 

ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ /Ή ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕ.

Τα παρακάτω κάνουν κακό στην ΠΕ…

 

 • Συνεχής παράθεση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων (δεν είναι οι γνώσεις αυτές καθαυτές που ενδιαφέρουν ένα πρόγραμμα ΠΕ, αλλά το πώς τις συγκέντρωσαν οι μαθητές της ομάδας, πως τις επεξεργάστηκαν, τι λύσεις πρότειναν για την αντιμετώπιση του ζητήματος κλπ)
 • Συρραφή αρχείων και πληροφοριών  από το Internet (το γνωστό copy-paste )
 • Λεπτομερής αναφορά σε είδη, κατηγορίες, ορισμούς κλπ
 •    Ανάγνωση όλου του κειμένου της παρουσίασης, ακόμη κι αν υποστηρίζεται  από σύγχρονα οπτιακουστικά μέσα (εικόνες, σχήματα κλπ)
 • Καταιγισμός πληροφοριών – γνώσεων
 •  Παρουσίαση από ένα μόνο άτομο
 •  Μονοτονία στο στυλ παρουσίασης
 •  Παρουσίαση από τον καθηγητή
 • Διάρκεια μεγαλύτερη από 40 – 45 λεπτά
 • Πυκνογραμμένες διαφάνειες με πολύπλοκες γραμματοσειρές.