ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:protokolosynergasiasomiroupoli

κατάλογος

Το Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε

.«Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό», το οποίο ιδρύθηκε και εγκρίθηκε η λειτουργία του για τα σχολικά. έτη 2013-14 και 2014 -15 στις 23/05/13 με το υπ’αρ. Πρωτ. 70221/Γ7 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ (Τμήμα Β΄) του Υ.ΠΑΙ.Θ και σχετικό έγγραφο της Δ/νσης ΣΕΠΕΔ ( Τμήμα Β΄) του Υ.ΠΑΙ.Θ 175488 / Γ7 19 -11-13).

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε τα σχολεία και τις σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυό μας, για το σχολικό έτος 2014-15 να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα αίτησης και το πρωτόκολλο συνεργασίας, τα  οποία επισυνάπτονται.

Η αίτηση αφορά σχολεία που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο και η διάρκειά της θα αφορά το σχολικό έτος 2014-15.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να ενταχθούν πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στον υπεύθυνο Π.Ε ή Σ.Δ το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Ιανουάριου 2015.

Οι αιτήσεις θα σταλούν από τους υπεύθυνους Π.Ε. ή Σ.Δ. στο Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου, μέχρι την  Πέμπτη 29 Ιανουάριου 2015.

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

 

 

A.  ΜΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ

 

1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΤΡΟΥ-ΜΑΣΤΙΧΑ

 

   1.1.  Το βιοτικό - αβιοτικό περιβάλλον

    1.2.  Φάσεις καλλιέργειας

    1.3.  Εργαλεία καλλιέργειας

    1.4.  Επεξεργασία προϊόντος

    1.5.  Μεταποίηση προϊόντος

      1.6.  Χρήσεις  

 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ

 

2.1. Στη Βυζαντινή Χίο

2.2. Στη Γενουατοκρατία

2.3. Στην Τουρκοκρατία

2.4. Στους Νεότερους Χρόνους

 

 

3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ

 

   3.1. Γενικά  

   3.2.  Άλλοτε και τώρα  

   3.3.  Μαστιχοχώρια

   3.4.  Αρχιτεκτονική

   3.5. Κοινωνική ζωή

   3.6. Ήθη και έθιμα

   3.7.  Χοροί και τραγούδια

   3.8. Τοπικές ενδυμασίες

   3.9. Γλωσσικοί ιδιωματισμοί

   3.10. Η μαστίχα στην καθημερινότητα

 

  

 

B. ΚΑΜΠΟΣ

 

  1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

1.1.            Βυζάντιο - Γενουατοκρατία

1.2.            Τουρκοκρατία

 

2. ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

    2.1.  Το βιοτικό - αβιοτικό περιβάλλον

    2.2.  Φάσεις καλλιέργειας εσπεριδοειδών

    2.3.  Εργαλεία καλλιέργειας εσπεριδοειδών

    2.4.  Βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών

 

3. ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ

    3.1.  Εμπορευματοποίηση της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών

    3.1.1. Σήματα εσπεριδοειδών

    3.1.2.  Μεταποίηση  

    3.2.   Η ιστορία του εμπορίου

    3.3.   Το εμπόριο των εσπεριδοειδών σήμερα

 

4. ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

    4.1. Επαγγέλματα

    4.2.  Κοινωνική Ζωή

    4.3.  Τοπικές ενδυμασίες                 

    4.4.  Οικογένειες του Κάμπου

 

5. ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

    5.1. Στοιχεία του καμπούσικου κτήματος

    5.2. Αρχιτεκτονικά – Δομικά υλικά

    5.3. Αρχιτεκτονικές επιρροές

    5.4. Τα αρχοντικά του Κάμπου

    5.5.  Λειτουργία του Μάγγανου – Δρόμος του νερού

    5.6.  Οι θετικές επιστήμες στην αρχιτεκτονική του Κάμπου

 

6. ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

 

7. Ο ΚΑΜΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ

   7.1. Στη Λογοτεχνία

   7.2. Στη Ζωγραφική

   7.3. Από τις περιγραφές των Περιηγητών

 

8. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

 

 

 

Γ. O TOΠΟΣ ΜΟΥ

 

 1.  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

 

 2.  ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ

 

  2.1. Το βιοτικό - αβιοτικό περιβάλλον

  2.2.  Μεσογειακό κλίμα κι η επίδρασή του

  2.3.  Ο ρόλος του νερού/της θάλασσας

  2.4.  Καλλιέργεια ειδών

  2.5.  Εργαλεία καλλιέργειας ειδών

  2.6.  Βιολογική καλλιέργεια ειδών

 

 3.  ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑΥΤΙΛΙΑ

 

   3.1.  Εμπορευματοποίηση της καλλιεργειών του τόπου μου.

   3.1.2. Μεταποίηση

   3.2     Θαλάσσιες μεταφορές-Ιστορία του εμπορίου 

   3.3.   Το εμπόριο των ειδών σήμερα

 

4.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

 

   4.1. Επαγγέλματα

   4.2. Εκπαίδευση

   4.3. Τοπικές ενδυμασίες

   4.4. Κοινωνική διαστρωμάτωση-Πληθυσμιακή σύνθεση του Τόπου.

 

5.  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 

    5.1. Αρχιτεκτονικά – Δομικά υλικά - Υδρευτικά έργα

    5.2. Αρχιτεκτονικές επιρροές

    5.3.  Κτίσματα του Τόπου μου

    5.4.  Οι θετικές επιστήμες στην αρχιτεκτονική του Τόπου μου

    5.5. Λατρευτικά μνημεία – Τόποι λατρείας

 

 

 

 

Συνημμένα:

1 Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο

2. Πρωτόκολλο Συνεργασίας

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                         Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε.

   

                                                                                               Σπυράκης  Σταύρος