_________

 


Στο χώρο αυτό, σας δίνεται η δυνατότητα να κατεβάσετε κατάλογο με τα διαθέσιμα, από το Γραφείο Π.Ε. Α/θμιας Πιερίας, εκπαιδευτικά υλικά για την Π.Ε. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε Τετράδια εργασίας και άλλες εκδόσεις Π.Ε. αλλά και να οδηγηθείτε σε άλλους προτεινόμενους διαδικτυακούς τόπους με εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα θέματα Π.Ε.


 Το εκπαιδευτικό υλικό, ανάλογα με τις ανάγκες και προσδοκίες των Παιδαγωγικών και Μαθητικών Ομάδων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για:

α) ενημέρωση (διδακτικό υλικό / πηγή πληροφοριών / πηγή ιδεών για άντληση – επιλογή θεμάτων)

β) υποστήριξη (μαθησιακό υλικό / προτάσεις για δραστηριότητες, φύλλα εργασίας)

γ) εμψύχωση.

Η μορφή του μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική (βιβλίο, φυλλάδια, CD, DVD, βιντεοταινία, φάκελος δραστηριοτήτων ή πολυμορφικό με κάποια ή και όλα από τα προηγούμενα).

Το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στο γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσής μας και διατίθεται προς δανεισμό σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό προέρχεται:

     α) απ’ ευθείας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (έχει προμηθεύσει από το 2000 – 2001, μέσα από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ (Ι), 2ο Κ.Π.Σ, τα Γραφεία Π.Ε. και τις σχολικές βιβλιοθήκες με 12 πακέτα εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Το υλικό αυτό εξακολουθεί στο μεγαλύτερο μέρος του, να είναι τόσο επίκαιρο όσο και αξιοποιήσιμο)

     β) από τα ΚΠΕ, τα οποία παράγουν εκπαιδευτικό υλικό πρωτίστως για την υποστήριξη των προγραμμάτων τους και των δικτύων που συντονίζουν

    γ) από τους Υπευθύνους Π.Ε. δ) από ΑΕΙ, διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚυΟ) και άλλους φορείς (π.χ. Μουσεία).


“Κατεβάστε” τους τίτλους και τα περιεχόμενα του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού από το γραφείο μας (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας), Αρχείο PDF 1,2 MB.

(Τελευταία ενημέρωση 16 Φεβρουαρίου 2011)


    Επίσης, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας διαθέτει βιβλιοθήκη με περισσότερους από 250 τίτλους και βιντεοταινιοθήκη  με περισσότερες από 150  βιντεοταινίες σχετικές με το Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον. Η δημιουργία της συγκεκριμένης βιντεοταινιοθήκης και του μεγαλύτερου μέρους της βιβλιοθήκης αποτελούν προσωπικό έργο του Νίκου Καραΐσκου, προκατόχου της θέσης του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (1994 – 1999) και μετέπειτα Σχολικού Συμβούλου (1999 – 2006).

    Το ενδιαφέρον του για  το Περιβάλλον και την Π.Ε. παραμένει αμείωτο μέχρι και σήμερα, πράγμα που μας οδηγεί σε εποικοδομητικές συζητήσεις μαζί του για τα τεκταινόμενα στο χώρο.

    Ως Υπεύθυνος Π.Ε., ο Νίκος Καραΐσκος ανέπτυξε σχετική συγγραφική δραστηριότητα,  στην οποία ανήκει και ο συνοπτικός πρακτικός οδηγός για την υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε., που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1996. Τιμώντας την προσφορά του στα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού μας και όχι μόνον, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναρτηθεί ο οδηγός αυτός στον ιστότοπό μας, τόσο για την ιστορία όσο και για λόγους ουσίας, καθώς, παρόλο ότι πέρασαν αρκετά χρόνια από τη συγγραφή και έκδοσή του, οι περισσότερες σελίδες του διατηρούν ακόμη τη χρησιμότητά τους.

Κατεβάστε τον οδηγό κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο του:

    Καραΐσκος, Ν., (1996),

Εφαρμόζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
Μερικές σκέψεις, προτάσεις, πληροφορίες και ενδεικτικά θέματα για προγράμματα Π.Ε.,

Κατερίνη, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας/Υπεύθυνος Π.Ε. (64 σελίδες, Αρχείο PDF 4,82 MB)

 

 • “Κατεβάστε” την έκδοση του Γραφείου μας:

Οργανόπουλος, Ιω., Καρυδιάς, Μ., (2008),

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Π. Παντελεήμονας Πιερίας, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας (Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) – ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. (96 σελίδες, Αρχείο PDF 3,2 MB)


 •   “Κατεβάστε” τα Πρακτικά του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Αλάμπεη, Η., Μαλωτίδη,  Β., Μαντζάρα, Μπ., (επιμ.), (2003),
Μεθοδολογία για την εφαρμογή εκπαιδευτικών υλικών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία,
Χημικό Τμ. Παν/μίου Αθηνών, 25,26/10/2003. Διοργάνωση: MIO-ECSDE, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής. Εκδόσεις: Art in Design-Creative Advertising. Ανασύρθηκε από  http://www.medies.net (3-12-2008).

 •  Μάναλης, Π., Μαργαρίτη, Σ., Σούρμπη, Α., (2010),

Εκπαίδευση για την αειφορία: Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό
(Αρχείο PDF 8,59 MB)                (Αρχείο PDF 4,54 MB)

Οργανισμός Ανάπτυξης Περιβαλλοντικής Προστασίας Νομαρχίας Πειραιά – Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά. Αναρτήθηκε 29-11-2010ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(Ορισμένα από τα παρακάτω προτεινόμενα υλικά αναφέρονται και στη σελίδα “Εκπαιδευτικό υλικό ανά θεματικό άξονα”)


Πρόκειται για μια νέα διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η πύλη αυτή απευθύνεται πρωτίστως στην ευρύτερη κοινότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός της είναι η συγκέντρωση του παιδαγωγικού υλικού ΠΕ που έχει δημιουργηθεί διαχρονικά στη χώρα μας και η διάθεσή του με εύκολο τρόπο σε όσους ασχολούνται με την ΠΕ. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό να καταχωρεί σε ειδικό χώρο και να θέτει σε κοινή χρήση το παιδαγωγικό υλικό που έχει δημιουργήσει.

(Διαβάστε περισσότερα στην Επιστολή του Επιστημονικού Υπευθύνου της Πύλης. 27-3-2009, αρχείο word, 49 ΚΒ)


 • Φλογαΐτη, Ευγενία, (επιστημoνική επιμέλεια, 1995),
  Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Εισαγωγή   

Θεματικές Ενότητες:

1.Έδαφος     2. Νερό     3. Αέρας     4. Δάσος  

5. Αγροοικοσυστήματα: Από την παραγωγή στην κατανάλωση

6. Επιφανειακά νερά: Υγρότοποι – Ποτάμια – Λίμνες         7. Θάλασσα   

8. Απειλούμενα είδη        9. Η ζωή στη Γη                  10. Κλιματική αλλαγή.

«[…] Το εκπαιδευτικό υλικό “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο” απευθύνεται στο δάσκαλο και έχει δύο βασικούς στόχους: α) την ενημέρωση του δασκάλου σε βασικά περιβαλλοντικά θέματα, β) την εκπαίδευση των μαθητών σύμφωνα με τους στόχους, τις αρχές και τις διδακτικές μεθόδους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης […]».

(Οι παραπάνω υπερσυνδέσεις ανά Θεματική Ενότητα παραπέμπουν στην Πύλη Παιδαγωγικού Υλικού για την Π.Ε.)

 •  Επιμορφωτικό – Εκπαιδευτικό υλικό του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ

Παρασκευόπουλος, Σ., (Επιστημονική επιμέλεια) & Μπάρμπας, Τ., (Σχεδιασμός – Ανάπτυξη),  (1999), Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπ/κών και Στελεχών της Εκπ/σης στην Περιβαλλοντική Εκπ/ση, Περιλαμβάνει τα Κεφάλαια: α. Γενικό Μέρος β. Το Δάσος γ. Υγροβιότοποι. Θεσσαλονίκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΑΠΘ. Διαθέσιμο σε μορφή Ιστοσελίδων στον ιστότοπο του ΚΠΕ Μουζακίου.


 • Εκπαιδευτικό υλικό της MIO-ECSDE

Σκούλλος Μ. (επιμ.), (2008), Αλάμπεη Α., Κουρούτος Β., Μαλωτίδη Β., Μαντζάρα Μ., Ψαλλιδάς Β. (συγγραφή), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Προστατευόμενες Περιοχές: Επιμορφωτικό υλικό, Αθήνα, Έκδοση MIO-ECSDE.

«Το [συγκεκριμένο] υλικό δημιουργήθηκε από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE), στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2007-2008. Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει την ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού επιμορφωτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) & την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ), με έμφαση στις 27 ΠΠ στις οποίες έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργία Φορέων Διαχείρισης (ΦΔΠΠ).[…]». Διαθέσιμο στο http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/index.html

(Θεματικοί άξονες: Κλιματικές αλλαγές, δάση, Βιοποικιλότητα, Διατροφή – τρόπος ζωής – οικολογικό αποτύπωμα, Γεωργία & περιβάλλον, Αυλές σχολείων, Δηλητηριασμένα δολώματα, …)

(Διαβάστε ενημερωτικό κείμενο με θέμα:Νέα προγράμματα και υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF Ελλάς (05-10-2009)

 • Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος Protecto:

Συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση, δράση για τη αειφορία (Pdf 1,89 MB)

Περιέχει θεωρητικό μέρος για την Π.Ε. και φύλλα εργασίας για οικοτουρισμό, δάσος, νερό: θάλασσα, υγρότοπο, ποτάμι, πόσιμο νερό

Δείτε τον ιστότοπο του προγράμματος Protecto


 • “Κατεβάστε” τα Τετράδια Εργασιών από τον ιστότοπο του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου

(Αναφέρονται και στη σελίδα ” ΤΟ ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ”)

«Στα μονοπάτια του Ολύμπου»

«Πορεία στο χρόνο: Ιστορία και Περιβάλλον στο κάστρο του Πλαταμώνα»

«Χτίζουμε αυτό που είμαστε, είμαστε αυτό που χτίζουμε».

  «Παρέα με την κυρία ΜΕΑ».
(
Πρόγραμμα για
τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση Υλικών) Εκπαιδευτικό υλικό στον Ιστότοπο του ΚΠΕ Καστοριάς

* To δάσος      (HTTP),         (FLASH)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Οι δρόμοι του νερού – Η λίμνη της Καστοριάς     (HTTP),         (FLASH)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΟΠΑΡΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΣ. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τις λίμνες, για μικρά παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.  Στον ιστότοπο του ΚΠΕ . Περιλαμβάνει:

 α). Εικονογραφημένη ιστορίαγια τον κύκλο του νερού, με τίτλο: “Μια σταγονοπαρέα στη λίμνη μας”

 β). Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό: “Δραστηριότητες για την προσέγγιση του οικοσυστήματος μιας λίμνης”(PDF 3,66 MB)

 γ). Ελάτε μαζί μου να γνωρίσουμε τα πουλιά της λίμνης (αρχείο PDF 1,72 MB)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Ενέργεια και Περιβάλλον   (HTTP)      (FLASH)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Το εργαστήρι της Ζωής: Βιοποικιλότητα

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς και της λεκάνης απορροής της: Οδηγός αναγνώρισης.

Βιβλίο 300 σελίδων σε 10 αρχεία PDF (συνολικό μέγεθος 48,5 MB).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*     «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ… Παίζουμε;», 99 ερωτήσεις για την Κλιματική αλλαγή και συναφή θέματα.

“Νέα ψηφιακή έκδοση του ΚΠΕ Καστοριάς για μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου & για όσους άλλους ενδιαφέρονται”. Διαθέσιμο στον Ιστότοπο του ΚΠΕ Καστοριάς (Προσπελάστηκε 08-02-2011)


 “Κατεβάστε” τις Εκδόσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, από τον ιστότοπο του ΚΠΕ Μακρινίτσας 

Καπλάνης, Ξεν., (σχεδ.-επιμ.), Το Τετράδιο του Δάσους: Μια βιωματική μελέτη του δασικού κόσμου, Βόλος, Ιούλιος 2003. 

Βίγκλας, Π., Γκράσσος, Γ., Καπλάνης, Ξ., Το Νερό: Οι κρήνες της Μακρινίτσας, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007.

Βίγκλας, Π., Γκράσσος, Γ., Κολτσιδόπουλος, Ε., Μακέλη, Γ., Παρδαλίδης, Θ., Παπαϊωάννου, Α., Τσαβέ, Π.,Τσιμπλούλης, Γ., Τουριστικές Διαδρομές στη Φύση και στην Παράδοση του Πηλιορείτικου Χωριού, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.

Βίγκλας, Π., Εισαγωγή στη Μετεωρολογία: Μια εκπ/κή προσέγγιση (Μέρος Α’ – βασικές έννοιες), Μακρινίτσα, Δεκ. 2007.

Βίγκλας, Π., Το Ελαιόλαδο: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007.

Γκράσσος, Γ., Προσανατολισμός στο Φυσικό και στο Δομημένο Περιβάλλον, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007.

Γκράσσος, Γ., Τα Πέτρινα Γεφύρια της Ελλάδας, Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007.

Κίτσου Μακρή, Ο Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης, Αθήνα, 1957/2007.

Κίτσου Μακρή, Ο Καπετάν Σέργιος Μπασδέκης και ο Γλύπτης Μιλιός, Αθήνα, 1957/2007.

Κολιτσιδόπουλος, Ε., Παρδαλίδης Θ., Ανακαλύπτω τα Μυστικά του Τόπου μου: Βιοποικιλότητα, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.

Κολτσιδόπουλος, Ε., Παπαϊωάννου, Α., Βότανα δια Πάσαν Νόσον: Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται…, Μακρινίτσα, Νοέ. 2007.

Κολτσιδόπουλος, Ε., Εγχειρίδιο Βοτανικής: Βασικές γνώσεις – Φύλλα εργασίας, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.

Μακέλη, Γ., Ας δουλέψουμε μαζί: Η λειτουργία της ομάδας, η δουλειά με την ομάδα, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.

Μακέλη, Γ., Τσαβέ, Π., Τσιμπλούλης, Γ., Μια Μέρα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου, Μακρινίτσα, Νοέμ. 2007.

Παρδαλίδης, Θ., Χαρτογραφώντας (σ)την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.

Τσαβέ, Π., Η Λίμνη Κάρλα διδάσκει… επιχειρηματολογία, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.

Τσιμπλούλης, Γ., Ο Λαγός και η Χελώνα… ταξιδεύουν, Μακρινίτσα, Νοέμβριος 2007.


 • “Κατεβάστε” τις Εκδόσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου, από τον ιστότοπο του ΚΠΕ Σουφλίου
Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Λιανόπουλος Δ., Ιωαννίδης, Απ.,
Το νερό πηγή ζωής. Τετράδιο Εργασιών, Σουφλί, Μάρτιος 2009.
Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Αργυρορρύτης Έβρος, “Ο Κάλλιστος των ποταμών”, Σουφλί, 2008.
Μπουτάκης, Γ., Μπαΐρας, Χαρ., Αλεξούδη,ς Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Οι περιπέτειες του μεταξοσκώληκα στην πόλη του μεταξιού,  Σουφλί, Ιανουάριος 2008.
Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Το Τετράδιο του μεταξοσκώληκα, Τετράδιο μαθητή για το εκπ/κό πρόγραμμα “Οι περιπέτειες του μεταξοσκώληκα στην πόλη του μεταξιού”, Σουφλί, Δεκέμβριος 2007.
Κάβουρας, Π., Βουδρισλής, Ν., Καλαϊτζής, Γ., Καλλιτσάρης, Χ., Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, Σουφλί, 1998.
Μπουτάκης Γ., Μπαΐρας  Χαρ., Αλεξούδης Ιω., Κουτσούλας, Ηλ., Μπιστίνας, Γρ., Λιανόπουλος Δ., Ιωαννίδης, Απ.,
Τετράδιο Εργασιών για το πρόγραμμα Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, Σουφλί, Μάρτιος 2009.
Σωτηράκου, Μ., Κούκλης, Β., Κούβελου, Μ., Σμπαρούνης, Θ., Κωνσταντογιάννη, Μ., Λέκκα, Αλ., Βεργή, Καλ., Ανακύκλωση – Ανακύκλωση,  ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Α.Υ. & Π.Α. – ΚΠΕ Σουφλίου, Σουφλί, Ιούλιος 2009.
ΚΠΕ Σουφλίου – Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Έβρου, Πρακτικά 4ης Συνάντησης Περιβαλλοντικών Ομάδων Δημοτικών Σχολείων Ν. Έβρου, Σουφλί, Ιούνιος 1998.

 
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

e- μαθήματα εκπαίδευσης για την αειφορία

http://www.kee.gr/perivallontiki/index.html

“Το ηλεκτρονικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε, και υπάρχει διαθέσιμο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου, με την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχει αναπαραχθεί σε ψηφιακούς δίσκους (cd) και προωθηθεί σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.


 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)
   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

http://www.energolab.gr/index.asp?c=1#

Περιλαμβάνει πληροφόρηση για δασκάλους και γονείς, παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες με θεματικό περιεχόμενο τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).


 • «Οι βροχοποιοί»
  Ιστορία στο διαδίκτυο, της οποίας την έκδοση επιμελείται το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Kids4Future.
  «Οι Βροχοποιοί μοιάζουν με εμάς, αλλά είναι μυστήριοι και τους αρέσει να ερευνούν καινούργια θέματα. Νοιάζονται πολύ για τους άλλους, για τη φύση και την κατάσταση της Γης. Είναι πολύ έξυπνοι και γνωρίζουν πολύ περισσότερα για την ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα, από άλλους ανθρώπους […]».

www.vrohopoioi.gr.


 • ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

http://www.shadowfax.gr/Aioliki/index.asp


 • Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

http://www.teachers4energy.eu

    “Στην εργαλειοθήκη της Ενεργού Μάθησης θα βρείτε έναν αριθμό φύλλων δραστηριοτήτων με προτάσεις για διασκεδαστικές και δραστηριότητες γύρω από έξι ευρύτερα θέματα. Οι δραστηριότητες έχουν εφαρμοστεί και δοκιμαστεί από δασκάλους και τους μαθητές τους σε 15 διαφορετικές χώρες. Οι βήμα προς βήμα περιγραφές ακολουθούνται από χρήσιμο υλικό και αναφορές”.
Τα θέματα που εξετάζονται είναι:

 Ενεργειακή παρακολούθηση

Φωτισμός

Θέρμανση χώρων

Ηλεκτρικές συσκευές

Ζεστό & κρύο νερό

Μεταφορές

 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ        (ΤΕΔΚ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) 

http://www.anakyklosi.com.gr/site.php?&file=index.xml


 • ΔΑΣΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΚΠΕ Ακράτας για το καμένο δάσος (Αρχείο PDF 8,70 MB)

http://kpe-akrat.ach.sch.gr/images/regeneration/presentation.pdf


 • ΝΕΡΟ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

http://www.watersave.gr


 • ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ

http://users.att.sch.gr/ppiliour/wq_water/index.html

«Μια ιστοεξερεύνηση για τη σωστή διαχείριση του γλυκού νερού του πλανήτη μας. Για μαθητές Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού» των Ευθ. Σταμούλη, Α. Γρίλια, Παν. Πήλιουρα. Διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Παναγιώτη Πήλιουρα, Σχολικού Συμβούλου 10ης Εκπ/κής Περιφέρειας Αθηνών.


 • “Παρέα με το Σταγονούλη” ,

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

http://www.eydap.gr/media/Stagonoulis/stagonoulispopup/index_gr.htm