Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης των εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου στη θεματική της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης.

Ο  διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «ENTREDU» (http://entredu.ea.gr/) και «TRANSIt» (http://www.transit-project.eu/), δύο προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των διαθεματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και μαθητών θέτοντας τους ακόλουθους στόχους:

(1)   Την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που περιλαμβάνει διδακτικό υλικό, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς και παραδείγματα καλών πρακτικών

(2)   Τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων επιχειρηματικής εκπαίδευσης, που βασίζονται σε διαθεματική προσέγγιση, υπό την έννοια ότι δεν αφορούν μόνο τις Οικονομικές Επιστήμες, αλλά ιδανικά εμπλέκουν και άλλες θεματικές, π.χ. τις Φυσικές Επιστήμες, τη Γλώσσα, την Ιστορία, κ.ά.

Σημαντικές Ημερομηνίες

§  30 Απριλίου 2014, προθεσμία υποβολής εκπαιδευτικού σεναρίου

§  31 Μαΐου 2014, ανακοίνωση νικητών του διαγωνισμού

Βραβεία του Διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό απονέμονται συνολικά 8 βραβεία:

§  Πέντε (5) εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν δωρεάν το καλοκαιρινό σχολείο που διοργανώνουν τα έργα Entredu & TRANSIt από τις 13 ως τις 18 Ιουλίου 2014 σε κάποιο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της Αττικής (πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://entredu-training.ea.gr/ & http://udlnet.ea.gr/).

§  Τρεις (3) εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν δωρεάν το ετήσιο συνέδριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διοργανώνεται από το δίκτυο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης EDEN στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, 10 με 13 Ιουνίου 2014 (πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html)

Τα εισιτήρια και τα έξοδα διαμονής των νικητών του διαγωνισμού θα καλυφθούν πλήρως από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

Πληροφορίες συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό και υποβολής του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο http://entredu.ea.gr/contest2014/

 

Οδηγίες εγγραφή σας στο portal ENTREDU και κατάθεση σεναρίου:

 

§  Πλοηγείστε στο http://ods-portal-dev.intrasoft-intl.com/beta/entredu

§  Πηγαίνετε στο Register & επιλέγετε ENTREDU CONTEST COMMUNITY

§  Στη συνέχεια συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στο registration form

§  Στο ENTREDU CONTEST COMMUNITY πηγαίνετε στο learning scenarios, εν συνεχεία επιλέγετε ods authoring tool & new learning scenario.

§  Ακολούθως ανεβάζετε το σενάριό σας, επιλέγοντας generic template – advanced editing

 

Σας επισυνάπτω ένα παραδειγματικό σενάριο και μια παρουσίαση πώς ανεβάζετε υλικό.

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας από τους μετέχοντες, δεδομένου ότι:

§  ο διαγωνισμός διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, τα σενάρια υποβάλλονται από τους μετέχοντες στα Αγγλικά και αξιολογούνται από διεθνή επιτροπή.

§  στο καλοκαιρινό σχολείο και το συνέδριο, που αποτελούν βραβεία του διαγωνισμού, γλώσσα επικοινωνίας είναι η Αγγλική.