Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος “MENON Network” (www.menon.org.gr), αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Δικτύου Σχολικής Καινοτομίας (της Μορφωτικής Πρωτοβουλίας, www.protovoulia.org), συνεχίζει και κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-14) το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία», στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

    Το «Πρόγραμμα για τη Σχολική Καινοτομία» προσφέρει μέσω του διαδικτύου (internet), αλλά και μέσω ενδοσχολικών σεμιναρίων, προτάσεις καινοτόμων δραστηριοτήτων, μεθοδολογίες, εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς και επιμορφωτική στήριξη στις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις καινοτομίες στο εκπαιδευτικό τους έργο ή και να εμπλουτίζουν τις ιδέες τους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν ήδη αναλάβει στις σχολικές μονάδες.

    Το Πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και η συμμετοχή σε αυτό είναι προεραιτική. Εφόσον οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες ολοκληρώσουν με επιτυχία το Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, έχουν δικαίωμα ευρωπαϊκής πιστοποίησης του επιπέδου επάρκειας «Διαχείρισης της Καινοτομίας».

    Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και όσα στελέχη της εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.innovation.edu.gr, όπου έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο εν λόγω Πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του “MENON Network” στην Ελλάδα μέσω “email”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@innovation.edu.gr, καθώς και στο τηλέφωνο 210-6444030.