Το Γραφείο Περιβαλλοντικής θα αναρτήσει το υλικό από την 1η ημερίδα που διοργάνωσε σήμερα 18/12/2013 στην ΑΘΗΝΑ το ΙΚΥ που θα συνεχίσει να είναι ο Εθνικός Φορέας των Ευρωπαικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

ΙΣ8

ΙΣ7