ΕΘΔ Όταν η φύση δημιουργεί πολιτισμό, ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου


Το Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης Χίου συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Όταν η Φύση Δημιουργεί…Πολιτισμό»,και παρακαλεί τα σχολεία και τις σχολικές ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυό , να συμπληρώσουν  τη σχετική φόρμα αίτησης και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τα  οποία επισυνάπτονται.Η αίτηση αφορά νέα σχολεία, που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο και η διάρκειά της θα αφορά τα Σχολ. Έτη 2013-14 και 2014-15.

Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας

Αίτηση Συμμετοχής