Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» δια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει,διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορά στο συγκεκριμένο του Δίκτυο.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων από Παρασκευή 24 έως και Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 και θα έχει ως θέμα: «Από το αγροοικοσύστημα στο αστικό περιβάλλον: η παραγωγή αγαθών και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου»Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του ΚΠΕ Κρεστένων.

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο.
Αίτηση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας».

Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας παρακαλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iodinou@gmail.com  μέχρι τις 22/11/2013.