Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις είναι σήμερα. ( 21/12/12)

Οι αιτήσεις θα αποσταλλούν στα ΚΠΕ 11/01/2013. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος / ή κάποιο σχολείο δεν πρόλαβε για εξαιρετικούς λόγους να καταθέσει εμπρόθεσμα την αίτηση ας έρθει σε επαφή τηλεφωνικά με την Υπεύθυνη ώστε να την καταθέσει ( κατ'εξαίρεση) εκπρόθεσμα.

Οι αιτήσεις αφορύν ΕΝΑ ΚΠΕ εντός και ΕΝΑ ΚΠΕ εκτός εμβέλειας.Οι εμβέλειες είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης διετίας. Η επιλογή γίνεται από τα ΚΠΕ και βασίζεται εν μέρει στον Υπεύθυνο ΠΕ.

Σας παρακαλώ να αποστείλετε τις αιτήσεις άμεσα  ηλεκτρονικά και έντυπα  στην συνέχεια με την αλληλογραφία του σχολείου στην Δ/νση.

 

Ακολουθεί αίτηση

Αίτηση Εκπαιδευτικού

για συμμετοχή του ιδίου και των μαθητών του σε πρόγραμμα του 

 ΚΠΕ

Προς το ΚΠΕ.................................................................................................

Όνομα..........................................................................................................

Επώνυμο......................................................................................................

Σχολείο.........................................................................................................

Ειδικότητα...................................................................................................

Τηλ. Σχολείου...............................................................................................

Τηλ.Κινητό....................................................................................................

Συμμετοχή μαθητών για βιωματική επιμόρφωση ( αριθμός..............)

Επιμόρφωση στην ΠΕ   ΝΑΙ.........                        ΟΧΙ...............

Θέμα προγράμματος το οποίο εκπονώ κατά την σχ.χρονιά 2012-2013.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Παρακαλώ να δεχτείτε τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του ΚΠΕ με θέμα....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Ο Δ/ντης του Σχολείου                                                                                                  Ο Αιτών