ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

                             ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ταχ.  Δ/νση :  Θηβών 401

Πληροφορίες:  Ιωάννα Ντίνου

Τηλέφωνο:         6944848669                                                              

 e-mail:          periballon@cdseda.att.sch.gr

                         iodinou@gmail.com

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Έντυπο αίτησης υποβολής Προγράμματος ΠΕ 

Το  Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπ/σης της Γ' Δ/ΝΣΗΣ εγκαταστάθηκε στο χώρο του 13ου Γ/σιου Περιστερίου Μέχρι να συνδεθεί το σταθερό τηλέφωνο είμαι στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα 6944848669 και 6947442615 και στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις  periballon@cdseda.att.sch.gr και iodinou@gmail.com για οποιαδήποτε πληροφορία, ενημέρωση, κλπ.

Η  προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων σύμφωνα με την  121118 /Γ7, 8/10/12 εγκύκλιο που βρίσκεται ήδη στα Σχολεία σας και στο διαδίκτυο, είναι μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, στην τοπική Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

Το θεματικό έτος 2012-13: Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση αλλά μπορείτε να εκπονήσετε όποιο άλλο πρόγραμμα θέλετε βασισμένο στην θεματολογία που ακολουθεί.

 

Για την φετινή χρονιά ισχύει η εγκύκλιος  118425/Γ7/14-10-11   στην οποία αναφέρονται και τα ακόλουθα:

 

  • Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλαμβάνει ένα (1) πρόγραμμα και να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) ενώ κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

 

  • Για κάθε πρόγραμμα δικαιολογούνται μέχρι δυο ώρες συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση αφορά τον/την  εκπαιδευτικό που αναλαμβάνει πρόγραμμα ή εναλλακτικά δύο εκπαιδευτικούς του προγράμματος , εφόσον το επιτρέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα και το δυναμικό του σχολείου .
  • Κάθε πρόγραμμα μπορεί και είναι επιθυμητό να υποστηρίζεται από ομάδα (1-4) εκπαιδευτικών, στους οποίους θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής κατά την ολοκλήρωσή του, από τον Διευθυντή και τον/την  Υπεύθυνο της Διεύθυνσης. 

 

Για την έγκριση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης απαιτείται η αποστολή στο τμήμα ς των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Συμπληρωμένο το έντυπο υποβολής αίτησης προγράμματος  Περιβαλλοντικής Εκπ/σης που επισυνάπτεται.
  2. Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων για τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν και στο οποίο θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και οι ειδικότητες  των εκπαιδευτικών που θα τα αναλαμβάνουν με μειωμένο ωράριο  καθώς και εκείνων των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν, αν το επιθυμούν,  σαν ομάδα υποστήριξης.
  3. Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας που δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, την τάξη και το τμήμα τους.

 

 Η θεματολογία της ΠΕ  συμπεριλαμβάνει:

 

Αειφόρο Σχολείο - Αυλή σχολείου

Αειφόρος κατοικία

Ενεργειακό ζήτημα -Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπωμα στο σχολείο και στο σπίτι

Τοπικό  Περιβάλλον

Ελεύθεροι χώροι: Αξιοποίηση – Διαμόρφωση - Προστασία

Διατήρηση και προστασία αστικού και περιαστικού πρασίνου

Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές και Περιβάλλον

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Η έννοια της Διατήρησης του Φυσικού Περιβάλλοντος

Η έννοια της Υποβάθμισης του Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση

Ποιότητα Ζωής

Είμαι στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕ                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

        

    Ι.ΝΤΙΝΟΥ                                                                             Γ.ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

Ημερομηνία ..........................

Αριθ. Πρωτ.  ..........................

Σχ. Έτος: ………….......……….

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ          …………………………………………………........                  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .....................................................................      ΓΡΑΦΕΙΟ ………….........….

ΤΗΛ. ………………….. ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ …...………….....….…………...

FAX ……….……….…….    Email ……………………………...…..……….......…………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  ……......…..... ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ……………..

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ………………...……………………………………….  ΠΕ: ..........……..

 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

Αρ. Πράξης

Ημερομηνία

 

 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

(ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : …………….     ΑΓΟΡΙΑ: ………   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: ………

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:

 

 

Συνάντηση ομάδας:

 

ΗΜΕΡΑ:

ΩΡΑ:

ΤΟΠΟΣ:

 

 

 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

 

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος
( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1ος
ΜΗΝΑΣ

 

2ος ΜΗΝΑΣ

 

3ος ΜΗΝΑΣ

 

4ος ΜΗΝΑΣ

 

5ος ΜΗΝΑΣ

 

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      ................                                     

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλονται και

1. Κατάλογος  με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα τους.

2. Αντίγραφο της πράξης του συλλόγου

               Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ